Takip et
Dilek Özdemir
Dilek Özdemir
Atatürk Üniversitesinde Doç.Dr.
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Testing the EKC hypothesis for ten US states: an application of heterogeneous panel estimation method
C Işık, S Ongan, D Özdemir
Environmental Science and Pollution Research 26, 10846-10853, 2019
2062019
The increases and decreases of the environment Kuznets curve (EKC) for 8 OECD countries
C Isik, S Ongan, D Ozdemir, M Ahmad, M Irfan, R Alvarado, A Ongan
Environmental Science and Pollution Research 28, 28535-28543, 2021
1562021
The economic growth/development and environmental degradation: evidence from the US state-level EKC hypothesis
C Isik, S Ongan, D Özdemir
Environmental Science and Pollution Research 26, 30772-30781, 2019
1292019
Convergence analysis of the ecological footprint: theory and empirical evidence from the USMCA countries
C Işık, M Ahmad, S Ongan, D Ozdemir, M Irfan, R Alvarado
Environmental Science and Pollution Research 28, 32648-32659, 2021
1042021
Economic growth and environmental degradation: evidence from the US case environmental Kuznets curve hypothesis with application of decomposition
S Ongan, C Isik, D Ozdemir
Journal of Environmental Economics and Policy 10 (1), 14-21, 2020
852020
The effects of real exchange rates and income on international tourism demand for the USA from some European Union countries
S Ongan, C Işik, D Özdemir
Economies 5 (4), 51, 2017
772017
Orta gelir tuzağı ve Türkiye örneği
E Bozkurt, S Bedir, D Özdemir, E Çakmak
Maliye Dergisi 167, 22-39, 2014
762014
Yolsuzluğun belirleyicileri ve büyüme ile ilişkileri
M Gerni, ÖS Emsen, D Özdemir, Ö Buzdağlı
International Conference on Eurasian Economies 131, 139, 2012
332012
Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkileri: Geçiş ekonomileri deneyimi
D Özdemir, ÖS Emsen, AH Gençer, CH Kılıç
International Conference on Eurasian Economies 440, 447, 2011
302011
Türkiye’de yaşanan göç olgusu üzerine bir alt bölge uygulaması. 8
K Karabulut, D Polat
Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi 24, 25, 2007
292007
Renewable energy, climate policy uncertainty, industrial production, domestic exports/re-exports, and CO2 emissions in the USA: a SVAR approach
C Işık, S Ongan, D Ozdemir, G Jabeen, A Sharif, R Alvarado, A Amin, ...
Gondwana Research 127, 156-164, 2024
282024
Türkiye’de bölgelerarası iç göç hareketlerinin belirleyicileri
D Özdemir
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (3), 1337-1349, 2018
262018
Ethical dilemmas which are faced by nurses
A Elçigil, Z Bahar, A Beşer, B Mızrak, B Bahçelioğlu, D Demirtaş, ...
Journal of Anatolian Nursing and Health Sciences 14 (2), 52-60, 2011
232011
Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği Validity of Triple Deficit Hypothesis in Transition Economies
D Özdemir, ÖS Emsen, AA Çelik
ON EURASIAN ECONOMIES 2014, 944, 2014
202014
Ekonomik sistemler ve geçiş ekonomileri: Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerine bir bakış
ÖS Emsen, ŞM Ersungur, D Özdemir
Siyasal Kitabevi, 2011
182011
Testing the J-curve hypothesis for the USA: applications of the nonlinear and linear ARDL models
S Ongan, D Ozdemir, C Isik
South-Eastern Europe Journal of Economics 16 (1), 2018
152018
Vergi harcamalarının vergi gelirleri açısından etkinliği: 2006-2018 döneminin değerlendirilmesi
D Özdemir, Ö Topçuoğlu, ÖF Kişioğlu
Maliye Dergisi 176, 380-405, 2019
132019
The asymmetric effects of exchange rates on the US tourism balances in the NAFTA countries: an application of the nonlinear ARDL approach
S Ongan, C Isik, D Özdemir
J Appl Econ Bus Res 8 (3), 162-174, 2018
132018
G-20 Ülkelerinde İşsizlik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkiler The Relationships between Military Expenditures and Unemployment in G-20 States
AF Aydemir, D Özdemir, B Kabadayı, ÖS Emsen
SESSION 3C: Kalkınma 3, 437-444, 2016
132016
Jeopolitik risk endeksinin askeri harcamalar üzerindeki etkisi
Ö Buzdağlı, D Özdemir
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 12 (29), 188-203, 2021
122021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20