muge leyla yildiz (müge leyla yıldız)
Title
Cited by
Cited by
Year
Çağdaş yönetim bilimi
ŞC Saruhan, ML Yıldız
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2009
952009
İnsan kaynakları yönetimi: Teori ve uygulama
ŞC Saruhan
Beta Yayınları, 2014
522014
ALGILANAN KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU, TANINIRLIK, İMAJ, ÖRGÜTSEL ÇEKİCİLİK VE İŞE BAŞVURMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİYLE İNCELENMESİ
ML Yıldız
Marmara University Journal of Economic & Administrative Sciences 34 (1), 153-173, 2013
33*2013
The Effects of Organizational Culture on Corporate Entrepreneurship
ML YILDIZ
International Journal of Business and Social Science 5 (1), 35-44, 2014
272014
Organizational Climate as a moderator of the Relationship between Transformational Leadership and Creativity
ML Yıldız, ED Özcan
International Journal of Business and Management 2 (1), 76-87, 2014
272014
The impact of ethical climate on relationship between corporate reputation and organizational identification
AZ Öncer, ML Yıldız
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 714-723, 2012
262012
Türkiye’de girişimcilik araştırmalarının odağı nedir?–Yazın üzerine bir inceleme–
G ESER, M YILDIZ
212015
Perceived academic code of ethics: a research on Turkish academics
ML Yıldız, GE İçli, AE Gegez
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 282-293, 2013
152013
Narcissism as a moderator of the relationship between organizational trust and organizational citizenship behaviour
ML Yildiz, AZ Öncer
International Journal of Business and Social Science 3 (21), 2012
142012
İnsan kaynakları yönetimi
ŞC Saruhan, ML Yıldız
Beta Basım Yayın, İstanbul, 2012
112012
İzlenim yönetimi taktiklerinin sosyal kaytarma üzerine etkisi: sağlık sektöründe bir araştırma
ML Yıldız, E İşçi, S Taşçı
Aurum Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 103-120, 2016
102016
Liderlik çalışmaları
ML Yıldız
Baskı. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2013
102013
Çağdaş yönetim bilimi (2. Baskı)
ŞC Saruhan, ML Yıldız
İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2013
72013
The future of organizational design: A forecasting study.
ML Yıldız
Middle East Technical University Studies in Development 39 (2), 2012
72012
Contemporary management science
SC Saruhan, ML Yıldız
İstanbul, Turkey: Beta Publishing, 2009
52009
İşletme Yönetimi
ŞC Saruhan, ML Yıldız, AN Şakar, Z Tonus, S Besler, C Ulukan, D Ergun
Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayını 1, 2012
42012
Strategy Development Process in Higher Education: The Case of Marmara University
R Bakoğlu, AZ Öncer, ML Yıldız, AN Güllüoğlu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 36-45, 2016
32016
İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım
ŞC Saruhan, YM Leyla
İstanbul, 2012
22012
Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet: İletişim Tatmininin Aracı Rolü
ML Yıldız
İş Ahlakı Dergisi 1, 75, 2019
12019
Güven Geliştirmede İletişimin Rolünü ve Örgütsel Hedeflere Katılım Üzerindeki Etkisini İncelemeye Yönelik Bir Yol Analizi.
ML Yıldız, HC Bürüngüz
Anadolu University Journal of Social Sciences 13 (4), 2013
12013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20