Takip et
Hasan Basri Memduhoğlu
Hasan Basri Memduhoğlu
siirt.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Karşılaştırmalı eğitim sistemleri
A BALCI
PEGEM Yayınları Ankara, 2007
1952007
Yönetimde yeni yaklaşımlar
HB Memduhoğlu, K Yılmaz
Pegem Atıf İndeksi, 1-556, 2017
1362017
Örgütsel sosyalleşme ve Türk eğitim sisteminde örgütsel sosyalleşme süreci
HB Memduhoğlu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 137-153, 2008
1192008
Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Türkiye’deki Kamu Liselerinde Farklılıkların Yönetimi
HB Memduhoğlu
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2007
1152007
İlköğretim okullarında örgütsel güvene ilişkin öğretmen görüşleri
HBMM Zengin
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (1), 211-228, 2011
1122011
Türk eğitim sisteminde okulların yönetimi ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesi sorunsalı
HB Memduhoğlu
Milli Eğitim Dergisi, 2007
1102007
Öğretmen, yönetici, denetmen ve öğretim üyelerinin görüşlerine göre Türkiye’de eğitim denetimi sorunsalı
HB Memduhoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2012
1052012
Çağdaş Eğitim Denetimi Modeli Olarak Öğretimsel Denetimin Türk Eğitim Sisteminde Uygulanabilirliği.
HB Memduhoğlu, M Zengın
Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (1), 2012
992012
Yönetici ve öğretmenlerin stratejik planlama algısı ve okullarda mevcut stratejik planlama uygulamalarının değerlendirilmesi
H Memduhoğlu, İ Uçar
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (23), 234-256, 2012
812012
Liselerde farklılıkların yönetimi: Bireysel tutumlar, örgütsel değerler ve yönetsel politikalar
H Memduhoğlu
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 37-53, 2011
732011
Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme
HB Memduhoğlu, M Taşdan
732007
The process of supervision in the Turkish educational system: Purpose, structure, operation
HB Memduhoğlu, I Aydin, K Yilmaz, S Güngör, E Oğuz
Asia Pacific Education Review 8, 56-70, 2007
712007
Öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarının örgütsel iklimi
HB Memduhoğlu, G Şeker
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 1-26, 2011
672011
Ulusal, küresel ve örgütsel bağlamda farklılıkları yönetme
HB Memduhoğlu
592008
Okul müdürlerinin eğitim yönetiminin işlevleri bağlamında yönetim sürecinde karşılaştıkları temel sorunlar
HB Memduhoğlu, E Meriç
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014
582014
Eğitim bilimine giriş
HB Memduhoğlu, K Yılmaz
Pegem Akademi, 2011
542011
Academic and non‐academic staff's psychological contract in Turkey
İ Aydin, K Yilmaz, HB Memduhoğlu, E Oğuz, S Güngör
Higher Education Quarterly 62 (3), 252-272, 2008
512008
Öğretmen seçme ve atama uygulaması olarak kamu personeli seçme sınavına (KPSS) ilişkin öğretmen adaylarının algıları
HB Memduhoğlu, MF Kayan
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 1259-1288, 2017
462017
The Issue of Education supervision in Turkey in the Views of Teachers, Administrators, Supervisors and Lecturers.
HB Memduhoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 149-156, 2012
452012
Türk eğitim sisteminde ilköğretimin yönetimi ve denetimi: mevcut durum ve yeni perspektifler
A Balcı, İ Aydın, K Yılmaz, HB Memduhoğlu, Ç Apaydın
Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm …, 2007
452007
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20