Takip et
Cansev Meşe Yavuz
Cansev Meşe Yavuz
yyu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Adölesan Dönem Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi (Evaluation of Dietary Habits and Nutritional Status in Adolescence Period …
CM YAVUZ, K Başak
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (1), 225-243, 2019
392019
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON VE OBEZİTE PREVELANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, C MEŞE, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (1), 210-225, 2016
282016
Analysis of the relationship between body perception and body mass index in university students
S Önal, KB Özer, M Sağır, S Sağır
DTCF Journal 59 (1), 543-558, 2019
21*2019
Evaluation of Dietary Patterns and Health Status of Young Adults from Turkey: University Students from Urban and Rural Provinces
Meşe, C., Koca Özer, B., Sağır, M., Sağır, S., Özdemir, A., Önal, S., Acar, S.
Adv Nutr Food Sci 2 (1), 1-8, 2017
42017
Evaluation of upper arm muscle and fat area of children and adolescents from Ankara, Turkey
CM Yavuz, BK Özer
Anthropological Review 83 (2), 197-208, 2020
32020
Prevalence and Trends of Overweight and Obesity Among Children and Adolescents in Turkey: A Meta-analysis
CM Yavuz
International Journal of Human and Health Sciences 7 (1), 20-30, 2023
22023
6-17 Yaş Arası Ankara Çocuk ve Adölesanlarında Büyüme Durumunun Değerlendirilmesi
K Başak, A ÖZDEMİR, Ö Sibel, CM YAVUZ
Antropoloji, 74-86, 2020
22020
Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents
BK Özer, MY Bıçakçı, HO Yeloğlu, N Aral, AÖ Başaran, CM Yavuz, S Önal, ...
Papers on Anthropology 30 (2), 51-69, 2021
12021
Comparison of self-reported and measured height, weight and BMI in Turkish university students
S Acar, A Özdemir, CM Yavuz, S Sağır, M Sağır, BK Özer
Collegium antropologicum 44 (1), 21-28, 2020
12020
FARKLI KATEGORİLERDEKİ FUTBOLCULARIN SOMATOTİP ANALİZİ
B Yaşar, A Özder, S Önal, A Özdemir, CM Yavuz, M Sağır, BK Özer
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 143-157, 2019
12019
Adli antropolojide ısırık izlerinden kimliklendirme
C MEŞE
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji (Fizik Antropoloji …, 2014
12014
Networks in Auxology–proceedings of the 31st Aschauer Soiree, held at Aschau, Germany, June 17th 2023
M Hermanussen, C Scheffler, M Dammhahn, D Groth, C Moris, T Hake, ...
Human Biology and Public Health 2, 2023
2023
Sporda performans üzerinde etkili bir faktör:Beslenme
C Meşe Yavuz
Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, 47-62, 2023
2023
Diyet Alımının Değerlendirilmesinde Yanlış Özbildirim Problemi
C Meşe Yavuz
International Academic Social Resources Journal 8 (50), 2806, 2023
2023
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
CM Yavuz, N Başyiğit
Turkish Studies Social Sciences 18 (1), 225-236, 2023
2023
GENÇ ERİŞKİNLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, FİZİKSEL AKTİVİTE VE EL KAVRAMA KUVVETİ İLİŞKİSİ
CM YAVUZ, N BAŞYİĞİT
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (1), 47-56, 2023
2023
Büyüme ve gelişme dönemlerinde beslenme
C Meşe Yavuz
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - II …, 2022
2022
Yaşlılık dönemi ve beslenme
C Meşe Yavuz
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVI, 165-175, 2022
2022
Beslenme ve sağlıkla ilgili davranışların makro besin öğesi alımı üzerine etkisi
CM Yavuz, N Başyiğit
Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi 4 (3), 279-284, 2022
2022
Vücut Kompozisyonu ve Belirleme Yöntemleri
CM Yavuz
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIII …, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20