Takip et
Cansev Meşe Yavuz
Cansev Meşe Yavuz
yyu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Adölesan Dönem Okul Çocuklarında Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi (Evaluation of Dietary Habits and Nutritional Status in Adolescence Period …
CM YAVUZ, K Başak
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (1), 225-243, 2019
422019
OKULÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARDA MALNÜTRİSYON VE OBEZİTE PREVELANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA ÖRNEĞİ
S ÖNAL, A ÖZDEMİR, C MEŞE, BK ÖZER
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (1), 210-225, 2016
302016
Analysis of the relationship between body perception and body mass index in university students
S Önal, KB Özer, M Sağır, S Sağır
DTCF Journal 59 (1), 543-558, 2019
21*2019
Evaluation of Dietary Patterns and Health Status of Young Adults from Turkey: University Students from Urban and Rural Provinces
Meşe, C., Koca Özer, B., Sağır, M., Sağır, S., Özdemir, A., Önal, S., Acar, S.
Adv Nutr Food Sci 2 (1), 1-8, 2017
42017
Prevalence and Trends of Overweight and Obesity Among Children and Adolescents in Turkey: A Meta-analysis
CM Yavuz
International Journal of Human and Health Sciences 7 (1), 20-30, 2023
32023
Evaluation of upper arm muscle and fat area of children and adolescents from Ankara, Turkey
CM Yavuz, BK Özer
Anthropological Review 83 (2), 197-208, 2020
32020
6-17 Yaş Arası Ankara Çocuk ve Adölesanlarında Büyüme Durumunun Değerlendirilmesi
K Başak, A ÖZDEMİR, Ö Sibel, CM YAVUZ
Antropoloji, 74-86, 2020
32020
Peer relations linking overweight and obesity, and mediator factors among Turkish adolescents
BK Özer, MY Bıçakçı, HO Yeloğlu, N Aral, AÖ Başaran, CM Yavuz, S Önal, ...
Papers on Anthropology 30 (2), 51-69, 2021
12021
Comparison of self-reported and measured height, weight and BMI in Turkish university students
S Acar, A Özdemir, CM Yavuz, S Sağır, M Sağır, BK Özer
Collegium antropologicum 44 (1), 21-28, 2020
12020
FARKLI KATEGORİLERDEKİ FUTBOLCULARIN SOMATOTİP ANALİZİ
B Yaşar, A Özder, S Önal, A Özdemir, CM Yavuz, M Sağır, BK Özer
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 17 (4), 143-157, 2019
12019
Adli antropolojide ısırık izlerinden kimliklendirme
C MEŞE
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Antropoloji (Fizik Antropoloji …, 2014
12014
Networks in Auxology–proceedings of the 31st Aschauer Soiree, held at Aschau, Germany, June 17th 2023
M Hermanussen, C Scheffler, M Dammhahn, D Groth, C Moris, T Hake, ...
Human Biology and Public Health 2, 2023
2023
Sporda performans üzerinde etkili bir faktör:Beslenme
C Meşe Yavuz
Spor Bilimleri Alanında Akademik Çalışmalar, 47-62, 2023
2023
Diyet Alımının Değerlendirilmesinde Yanlış Özbildirim Problemi
C Meşe Yavuz
International Academic Social Resources Journal 8 (50), 2806, 2023
2023
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumu ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi
CM Yavuz, N Başyiğit
Turkish Studies Social Sciences 18 (1), 225-236, 2023
2023
GENÇ ERİŞKİNLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, FİZİKSEL AKTİVİTE VE EL KAVRAMA KUVVETİ İLİŞKİSİ
CM YAVUZ, N BAŞYİĞİT
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (1), 47-56, 2023
2023
ULUPAMİR KIRGIZ TÜRKLERİ ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ANTROPOLOJİK BİR PROJE ÜZERİNE
Koca Özer B., Yavuz C.
ülken sosyal bilimler dergisi 1 (2), 1-14, 2022
2022
Büyüme ve gelişme dönemlerinde beslenme
C Meşe Yavuz
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanında Akademik Çalışmalar - II …, 2022
2022
Yaşlılık dönemi ve beslenme
C Meşe Yavuz
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVI, 165-175, 2022
2022
Beslenme ve sağlıkla ilgili davranışların makro besin öğesi alımı üzerine etkisi
CM Yavuz, N Başyiğit
Sağlık ve Yaşam Bilimleri Dergisi 4 (3), 279-284, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20