Takip et
Fatih Volkan AYYILDIZ
Fatih Volkan AYYILDIZ
Ardahan Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
ardahan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gelir Adaletsizliğinin Sebeplerinin Araştırılması: Ampirik Analiz
FV AYYILDIZ
Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi 34 (34), 131-141, 2017
252017
Türkiye Örneğinde Kirlilik Sığınağı ve Kirlenme Hale Hipotezleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
G Şahin, L Gökdemir, FV Ayyıldız
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (33), 104-140, 2019
10*2019
Climate change and energy policies: European union-scale approach to a global problem
G Sahin, FV Ayyildiz
Dynamics of Energy, Environment and Economy , Lecture Notes in Energy, 295-320, 2020
52020
E7 Ülkelerinde Kilit Sektör Analizi
A TOPCUOĞLU, FV AYYILDIZ
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 9 (2), 822-833, 2020
42020
Ar-Ge harcama gruplarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneğinde yapay sinir ağları ile ARDL analizi
FV AYYILDIZ, O DEMİRCİ
Trends in Business and Economics 36, 346-358, 2022
32022
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları-İktisadi Büyüme İlişkisi: BRICS-T Ülkeleri Örneği
FV AYYILDIZ, A ÜZÜMCÜ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 18 (1), 28-40, 2022
22022
Felsefeden İktisada, İktisattan Krizlere, Krizlerden de Türkiye’ye Dersler
FV AYYILDIZ
KARADENİZ 33, 2017
22017
An Investigation of Climate Change Within the Framework of a Schumpeterian Economic Growth Model
G Şahin, FV Ayyıldız
Business and Policy Solutions to Climate Change, 185-213, 2022
12022
E7 Ülkelerinde Endüstrilerin Milli Gelir Ve İstihdama Etkilerinin Analizi
A TOPCUOĞLU, ŞM ERSUNGUR, FV AYYILDIZ
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (Özel Sayı), 1845-1861, 2019
12019
Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Amerika Birleşik Devletleri’nden Ampirik Kanıtlar
G Şahin, FV Ayyıldız
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 58 (4), 2023
2023
BRICS Ülkelerinde Üretken Kapasiteler Bileşenlerinin İktisadi Büyümeye Etkisi: Panel Kantil Regresyon Analizi
FV Ayyıldız, A Topcuoğlu
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 19 (2), 409-424, 2023
2023
Doğal Kaynak Zenginliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Amerika Birleşik Devletleri’nden Ampirik Kanıtlar
G Şahin, FV Ayyıldız
Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 58 (4), 3275-3295, 2023
2023
The Effect of Renewable Energy Types on Economic Growth in the USA: Forecasting 2050 with ARTIFICAL NEURAL NETWORKS
FV Ayyıldız
Interdisciplinary public finance, business and economics studies– Volume VI …, 2023
2023
G-7 ülkelerinde eğitim harcamaları-iktisadi büyüme ilişkisi:Fouirer Shin eşbütünleşme testi
FV Ayyıldız
Aizanoi Finance Review 2 (2), 49-57, 2023
2023
Jeopolitik Risklerin ve Savunma Harcamalarının İktisadi Büyümeyle İlişkisi: MIST Ülkeleri Örneği
O Demirci, FV Ayyıldız
Fiscaoeconomia 7 (3), 1929 - 1947, 2023
2023
Türkiye’de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları-İktisadi Büyüme İlişkisi: Yapay Sinir Ağları ile 2053 Yılı Tahmini
FV Ayyıldız, A Üzümcü
İktisat ve Finans Uygulamaların Ampirik Analizi - https://www.researchgate …, 2023
2023
Panel kantil regresyon yaklaşımıyla G-7 ülkelerinde birincil enerji tüketiminin iktisadi büyümeye etkisi
FV Ayyıldız
Erciyes Akadem 37 (1), 225-241, 2023
2023
Yenilenebilir Enerji ve Büyüme ilişkisi Türkiye'de Fırsatlar ve Zorluklar
FV Ayyıldız, O Demirci
İktisadi ve İdari Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, 89-110, 2023
2023
G-7 Ülkelerinde Elektrik Tüketimi ve İktisadi Büyüme İlişkisi (1990-2020)
FV AYYILDIZ
Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ekonomik Sonuçları, 13-22, 2022
2022
Türkiye'de Katılım Emeklilik Fonlarının Makro Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
O DEMİRCİ, FV AYYILDIZ
İslam İktisadı ve Finansı Teorik ve Ampirik Çalışmalar, 127-156, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20