Takip et
Esin Sümer Atav
Esin Sümer Atav
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması
H Soran, Fİ Morgil, S Yücel, A Esin, I Serap
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
1482000
Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri
BD ALTUNOĞLU, A Esin
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 19-28, 2005
1462005
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI
E Atav, B Akkoyunlu, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 37-44, 2006
1402006
INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL-CONDITIONS ON THE AMOUNT OF N2O RELEASED FROM ACTIVATED-SLUDGE IN A DOMESTIC WASTE-WATER TREATMENT-PLANT
E Sümer, A Weiske, G Benckiser, JCG Ottow
Experientia 51 (4), 410-422, 1995
1201995
Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri
E Atav, S Sönmez
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013 (1), 1-13, 2013
992013
ÖĞRENCİLERİN “MADDE” KONUSUNU ANLAMA DÜZEYLERİ, KAVRAM YANILGILARI, FEN BİLGİSİNE KARŞI TUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
E ERDEM, A YILMAZ, A Esin, B GÜCÜM
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 74-82, 2004
742004
The determination of the environmental attitudes of secondary education students
E Atav, BD Altunoğlu, S Sönmez
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1391-1396, 2015
702015
Quantification of emitted and retained N2O in a municipal waste water treatment plant with activated sludge and nitrifying-denitrifying units
J Sommer, G Ciplak, A Linn, E Sumer, G Benckiser, JCG Ottow
AGRIBIOLOGICAL RESEARCH-ZEITSCHRIFT FUR AGRARBIOLOGIE AGRIKULTURCHEMIE …, 1997
691997
Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi
A Esin, E Erdem, A YILMAZ, B Gücüm
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
672004
N2O emissions from different cropping systems and from aerated, nitrifying and denitrifying tanks of a municipal waste water treatment plant
G Benckiser, R Eilts, A Linn, HJ Lorch, E Sümer, A Weiske, F Wenzhofer
BIOLOGY AND FERTILITY OF SOILS 23 (3), 257-265, 1996
561996
Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi
A Yüzbaşioğlu, A Esin
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
552004
Ortaöğretim öğrencilerinin çevre risk algısı
BD Altunoğlu
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
492010
Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Esin, BD ALTUNOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-2), 58-70, 2013
432013
Biyoloji eğitiminde mikro öğretim uygulamalarına dair öğretmen adaylarının görüşleri
E Atav, N Kunduz, N Seçken
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (4), 1-15, 2014
332014
The effect of developing analogies for meaningful learning of the subject of enzymes
E ATAV, E ERDEM, A YILMAZ, E GÜCÜM
262004
Purification and characterization of superoxide dismutase from Phanerochaete chrysosporium
R Öztürk, LA Bozkaya, E Atav, N Sağlam, L Tarhan
Enzyme and microbial technology 25 (3-5), 392-399, 1999
241999
Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi fen bilimleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi
H SORAN, C DEMİRCİ, E ATAV
191996
1974 1997 Yıllarında ÖSYM Sınavlarında Sorulan Biyoloji Sorularının Değerlendirilmesi
E Atav, F Morgil
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999
181999
Determining students’ learning level of daily life biology subjects
A Yüzbaşılıoğlu, E Atav
Hacettepe Univ. J. Educ 27, 276-285, 2004
132004
The Investigation of Environmental Risk Perception and Attitudes towards the Environment in Secondary School Students.
BD Altunoglu, E Atav, S Sönmez
Online Submission, 2017
122017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20