Follow
Esin Sümer Atav
Title
Cited by
Cited by
Year
Biyoloji öğrencilerinin çevre konularına olan ilgilerinin araştırılması ve kimya öğrencileri ile karşılaştırılması
H Soran, Fİ Morgil, S Yücel, A Esin, I Serap
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (18), 2000
1432000
Daha etkili bir biyoloji öğretimi için öğretmen beklentileri
BD ALTUNOĞLU, A Esin
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28), 19-28, 2005
1372005
ÖĞRETMEN ADAYLARININ İNTERNETE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARI
E Atav, B Akkoyunlu, N Sağlam
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 37-44, 2006
1282006
Öğretmen adaylarının kamu personeli seçme sınavı (KPSS)’na ilişkin görüşleri
E Atav, S Sönmez
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013 (1), 1-13, 2013
902013
ÖĞRENCİLERİN “MADDE” KONUSUNU ANLAMA DÜZEYLERİ, KAVRAM YANILGILARI, FEN BİLGİSİNE KARŞI TUTUMLARI VE MANTIKSAL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
E ERDEM, A YILMAZ, A Esin, B GÜCÜM
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 74-82, 2004
692004
The determination of the environmental attitudes of secondary education students
E Atav, BD Altunoğlu, S Sönmez
Procedia-Social and Behavioral Sciences 174, 1391-1396, 2015
622015
Enzimler konusunun anlamlı öğrenilmesinde analojiler oluşturmanın etkisi
A Esin, E Erdem, A YILMAZ, B Gücüm
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
612004
Öğrencilerin günlük yaşamla ilgili biyoloji konularını öğrenme düzeylerinin belirlenmesi
A Yüzbaşioğlu, A Esin
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27 (27), 2004
542004
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE RİSK ALGISI
BD ALTUNOĞLU, BD ALTUNOĞLU, E ATAV
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (36), 1-11, 2009
482009
Meslek ve alan seçiminde motivasyon ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması
A Esin, BD ALTUNOĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28 (28-2), 58-70, 2013
432013
Biyoloji eğitiminde mikro öğretim uygulamalarına dair öğretmen adaylarının görüşleri
E Atav, N Kunduz, N Seçken
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (4), 1-15, 2014
302014
The effect of developing analogies for meaningful learning of the subject of enzymes
E ATAV, E ERDEM, A YILMAZ, E GÜCÜM
262004
Purification and characterization of superoxide dismutase from Phanerochaete chrysosporium
R Öztürk, LA Bozkaya, E Atav, N Sağlam, L Tarhan
Enzyme and microbial technology 25 (3-5), 392-399, 1999
241999
Hacettepe üniversitesi eğitim fakültesi fen bilimleri öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının belirlenmesi
H SORAN, C DEMİRCİ, E ATAV
191996
1974 1997 Yıllarında ÖSYM Sınavlarında Sorulan Biyoloji Sorularının Değerlendirilmesi
E Atav, F Morgil
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1999
171999
Determining students’ learning level of daily life biology subjects
A Yüzbaşılıoğlu, E Atav
Hacettepe Univ. J. Educ 27, 276-285, 2004
122004
The Investigation of Environmental Risk Perception and Attitudes towards the Environment in Secondary School Students.
BD Altunoglu, E Atav, S Sönmez
Online Submission, 2017
112017
Prospective teachers’ Internet access facilities and their Internet usage
E Atav, B Akkoyunlu, N Sağlam
Hacettepe University Journal of Education 30 (30), 37-44, 2006
112006
Teacher expectations for more efficient biology instruction
BD Altunoğlu, E Atav
Hacettepe University Journal of Education 28, 19-28, 2005
102005
SECONDARY SCHOOL STUDENTS'ENVIROMENTAL RISK PERCEPTION
B Altunoglu, E Atav
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal …, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20