Follow
Arzu ÖZKANAN
Arzu ÖZKANAN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta University of Applied Sciences
Verified email at isparta.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Yönetimde kayirmaci uygulamalar: KAvramsal bir çerçeve
A Özkanan, R Erdem
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 179-206, 2014
1892014
Yönetimde Kayırmacı Uygulamalar Üzerine Nitel Bir Çalışma
A Özkanan
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2014
96*2014
Çağdaş büro yönetimi
D Tengilimoğlu, H Tutar
Ankara: Gazi Kitabevi, 2003
452003
Örgüt iklimi ve tükenmişlik ilişkisi: Büro çalışanları üzerine bir alan araştırması
A Özkanan
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2009
352009
ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞE İKİ YÖNLÜ BAKIŞ: ÇALIŞAN–AMİR DEĞERLENDİRMESİ
A Özkanan
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (4), 664-672, 2018
152018
Uzaktan eğitimde öğrenme ortamının kabulü ile birliktelik duygusunun öğrenen memnuniyetine etkisi
A Özkanan, A Erdoğan
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (1), 209-220, 2013
122013
Algılanan aşırı niteliklilik: Üretkenliğe karşı durgunluk
A Özkanan
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2), 42-57, 2019
92019
An Examination of the Relationships between Nurses’ Team Work Attitudes, Conflicts with College and Job Satisfaction: An Example of a Public Hospital
F Akyüz, D Tengilimoğlu, A Özkanan, S Akyüz
Hospital topics 100 (2), 85-93, 2022
62022
Çalışanların tükenmişlik algıları: Maslach modeli ve tükenmişlik dönemleri çerçevesinde bir analiz
A Özkanan
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (45), 313-350, 2021
62021
Kariyer yönetimine biçilen değer: Üniversitelerin kariyer merkezleri üzerine bir inceleme
A Özkanan, OK Acar, MB Çıragöz
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 1-18, 2022
52022
MESLEĞİN SORUNU: UNVANSIZLIK
A Özkanan, Y Yılan
Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 4 (3), 313-322, 2014
52014
Geleneksel eğitim ve uzaktan eğitimde öğrenen başarılarının karşılaştırılması: temel bilgi teknolojileri kullanımı dersi örneği
T Yiğit, E Aruğaslan, B Özaydın, G Tonguç, A Özkanan
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 3 (3), D7, 2012
52012
Covid-19 Pandemisi ve Çalışmaya Etkisi: Dönüşümlü (Uzaktan-Evden) Çalışmayı Sevdik Mi?
A Özkanan
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (1), 353-369, 2022
42022
İşkolikler Üzerine Nitel Bir Çalışma: Bal Arısı Mı? Eşek Arısı Mı?
Y Yılan, A Özkanan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (C-IASOS Özel Sayısı), 80-91, 2018
42018
Nicelikten Niteliksizliğe Türk Yükseköğretimi Tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri
A Özkanan, OK Acar
Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1-15, 2022
22022
Orta Kademe Yöneticiler Gözüyle Yönetici ve Yöneticilik Becerileri
A Özkanan
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 19 (3), 664-683, 2023
12023
PANDEMİ DÖNEMİNDE TEMEL İHTİYAÇLARIN ARTAN ÖNEMİ: MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
A Özkanan
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2022
12022
Ortaöğretim Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Model Önerisi/A Model Proposal on Career Planning of Secondary School Students
K Kayacan, A Özkanan, OK Acar
Nitel Sosyal Bilimler 5 (2), 165-190, 2023
2023
Bir Kavram Karmaşası Olarak Orta Kademe Yönetim
A ÖZKANAN
ULUSLARARASI AKADEMİK BİRİKİM DERGİSİ 6 (ÖZEL SAYI), 2023
2023
Sıra Dışı Olaydan Sıra Dışı Liderliğe: Ülke Liderlerinin Pandemi Sürecindeki Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme
A Özkanan, Y Yılan
İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi 8 (21), 532-552, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20