Takip et
Bilge Bakır Aygar
Bilge Bakır Aygar
Araştırma Görevlisi, Mersin Üniversitesi
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları
BB Ayğar, B Uzun
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (3), 1-19, 2018
64*2018
Ortaokul öğrencilerinin okul aidiyet duygusu ile okul temelli yalnızlık arasındaki ilişkide okul ikliminin aracılık rolü
BB Ayğar, A Kaya
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (1), 14-27, 2017
202017
MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EŞCİNSELLERE YÖNELİK TUTUMLARI
BB AYĞAR, M GÜNDOĞDU, H AYĞAR
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (41), 769-777, 2015
17*2015
Üniversite öğrencilerinde üstbilişsel farkındalık ve epistemolojik inancın incelenmesi
M Sezgin, BB AYĞAR, M GÜNDOĞDU
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 276-289, 2019
102019
THE RELATIONSHIP BETWEEN GIFTED AND UNGIFTED STUDENTS’SELF-PERCEPTIONS AND THEIR PARENTS’PARENTING STYLES: A STRUCTURAL EQUATION MODEL
BB Ayğar, M Gündoğdu
European Journal of Education Studies, 2017
92017
The relationship between mobbing behaviors experienced by teachers and their feeling of relative deprivation
R Karatepe, BB Aygar, S Gündüz
Education Quarterly Reviews 5 (1), 2022
22022
Investigation of Differentiation in Cognitive Emotion Regulation Strategies According to Emotion, Experience, and COVID-19 Awareness during the Pandemic Period.
M Sezgin, B BAKIR AYGAR, S Karakus, A GUL TOPUZ
International Online Journal of Educational Sciences 14 (2), 2022
12022
BELİREN YETİŞKİNLİK ÖLÇEĞİNİN CİNSİYETE VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE ÖLÇME DEĞİŞMEZLİĞİNİN İNCELENMESİ
NB Uzun, BB Ayğar, M Sezgin, AG Topuz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 683-694, 2019
12019
Investigation of the Measurment Invairance of the Social Media Addiction Scale
BBA Mehtap AKTAŞ, Nezaket Bilge UZUN
International Journal of Contemporary Educational Research 10 (3), 544-554, 2023
2023
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MUTLULUKLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ERKEN DÖNEM UYUMSUZ ŞEMALARIN ARACI ROLÜ
BB AYGAR, AA KURT
Uluslararası İnovatif Eğitim Araştırmacısı 2 (SAYI 1), 1-26, 2022
2022
Examining the Measurement Invariance of Emerging Adulthood Inventory Across Age Groups
BB AYĞAR, M SEZGİN, AGÜL TOPUZ, NB BAŞUSTA
INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES EXTENDED ABSTRACTS BOOK, 889, 2017
2017
Ortaokul Öğrencilerinin Dinleme/İzleme Stratejileri Kullanım Sıklığı Ölçeğinin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması//Validity-Reliability Study for The Usage Frequency Scale of …
BB AYĞAR, K Alim
e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 8 (1), 64-81, 2017
2017
Comparing Attitudes Towards Violence Among Adolescents Who are Victims or Non-Victims of Violence
B Kiran, A Kayab, M Sezginc, BB Aygard
2017
THE INTERMEDIATE ROLE OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS IN RELATIONSHIP BETWEEN HAPPINESS AND LIFE SATISFACTION OF UNIVERSITY STUDENTS
BB AYGAR, AA KURT
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–14