Takip et
Emrah ÖZKUL
Emrah ÖZKUL
Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi
kocaeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Y kuşağı turistlerin destinasyon imaj algıları üzerine bir araştırma
A Albayrak, E Özkul
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2013
1662013
İş yerinde yaşanan psikolojik şiddetin yapısı ve boyutları: 4-5 yıldızlı otel işletmeleri örneği
Ş Aydın, E Özkul
1202007
Yerel halkın turizm gelişimine yönelik tutumları: Akçakoca örneği üzerinden bir yapısal model
E Duran, E Özkul
International Journal of Human Sciences 9 (2), 500-520, 2012
93*2012
Brand awareness, brand personality, brand loyalty and consumer satisfaction relations in brand positioning strategies (A Torku brand sample)
B Bilgili, E Ozkul
Journal of Global Strategic Management| Volume 9 (2), 10-20460, 2015
912015
Şehirlerin turistik markalaşmasında kalkınma ajanslarının rolü, bölge planları üzerine bir doküman incelemesi
E Özkul, D Demirer
İşletme Araştırmaları Dergisi 4 (4), 157-181, 2012
882012
Augmented Reality Applications in Tourism
E Özkul, ST Kumlu
The International Journal of Contemporary Tourism Research (IJCTR) 3 (2 …, 2019
532019
A sustainable festival management model: the case of International Troia festival
E Duran, B Hamarat, E Özkul
International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 8 (2 …, 2014
402014
Otel işletmelerinde kadınların üst ve tepe yönetime yükseltilmesinde cam tavan etkisi üzerine bir araştırma
Ş Aydın, E Özkul, G Karakaş Tandoğan
372007
The influence of colour of lighting on customers’ waiting time perceptions
B Bilgili, E Ozkul, E Koc
Total Quality Management & Business Excellence 31 (9-10), 1098-1111, 2020
362020
What colour and light do in service atmospherics: A neuro-marketing perspective
E Ozkul, H Boz, B Bilgili, E Koc
Atmospheric turn in culture and tourism: Place, design and process impacts …, 2019
362019
Turizm işletmelerinde örgütsel bağlılık
N Şahin Perçin, E Özkul
Marmara Kitabevi,, 2009
302009
Servqual kavramsal çerçevesinde turizm işletmelerinde hizmet kalitesinin geliştirilmesi
E Özkul
Ş. Gümüşoğlu, İ. Pırnar, P. Akan, & A. Akbaba içinde, Hizmet Kalitesi …, 2007
30*2007
ÇALIŞANLARIN DUYGULARINI YÖNETME BECERİLERİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
T Güney, E TAŞKIRAN, E ÖZKUL
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (34), 99-132, 2015
282015
Importance and effect of empowerment in hotel enterprises
T Güzel, SA TÜKELTÜRK, E Özkul
Ege Academic Review 8 (2), 419-436, 2008
262008
Hizmet işletmelerinde müşteri memnuniyeti ve müşteri şikayetleri yönetimi hakkında teorik bir değerlendirme
E Özkul, M Bozkurt
EKEV Akademi Dergisi 10 (29), 323-336, 2006
262006
The Influence of the color of light on the customers' perception of service quality and satisfaction in the restaurant
E Özkul, B Bilgili, E Koç
Color Research & Application 45 (6), 1217-1240, 2020
242020
An outlook on “all inclusive” system as a product diversification strategy in terms of consumer attitudes
B Bilgili, E Özkul, B Candan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 493-504, 2016
192016
The relationship between strategic decision-making and leadership styles: an application in 4 and 5-star hotels in Istanbul
S Çelik, A Güngör, E Özkul, PF Tuna
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2016
192016
TURİZM İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
ŞA TÜKELTÜRK, NŞ PERÇİN, B GÜZEL
152014
An investigation of augmented reality applications from the perspectives of brand trust and purchase intentions of customers
B Bilgili, E Özkul, E Koç, MO Ademoğlu
Contemporary issues in behavioral finance 101, 53-64, 2019
112019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20