Takip et
Celaleddin Serinkan
Celaleddin Serinkan
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gunumuzun Onemli Sorunlarindan Biri Olarak Tukenmislik Sendromu ve Denizli’de Yapilan Bir Arastirma
E Barutçu, C Serinkan
Ege Academic Review 8 (2), 541-561, 2008
4022008
Liderlik ve motivasyon geleneksel ve güncel yaklaşımlar
C Serinkan
Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2008
2312008
Dönüşümcü liderlik bağlamında örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet
C Serinkan, YÜ Erdiş
Nobel Yayınları, 2014
1082014
Pamukkale Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanlarının iş tatminlerine ilişkin bir araştırma
C Serinkan, A Bardakcı
Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, 2007
1052007
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ AKADEMİK PERSONELİN İŞ TATMİNLERİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
C Serinkan, A Bardakcı
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (21), 115-132, 2009
1002009
Burnout syndrome of teachers: An empirical study in Denizli in Turkey
E Barutçu, C Serinkan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 89, 318-322, 2013
662013
YÖNETİCİ HEMŞİRELERDE LİDERLİK VE LİDERLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
D SERİNKAN, İ İpekçi
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2005
662005
İnsan kaynakları yönetimi
U Dolgun, T Akgeyik, B Çiftçi, E Özler, D Kağnıcıoğlu, MF Özbek, A Çolak, ...
Beta Yayınevi, 2012
632012
Assessment of teachers’ perceptions of organizational citizenship behaviors and psychological empowerment: An empirical analysis in Turkey
I Aksel, C Serinkan, M Kiziloglu, B Aksoy
Procedia-Social and Behavioral Sciences 89, 69-73, 2013
622013
Hemşirelerde iş tatmini: Denizli Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitelerinde bir araştırma
İ Durak, C Serinkan
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2007
602007
KOBİ’lerin yönetim ve organizasyon sorunları: Denizli’deki tekstil işletmelerinde bir araştırma
C Serinkan, H Cabar
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (1), 1-28, 2008
532008
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER PLANLARI VE SOSYOTROPİ-OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
C Serinkan, E Barutçu
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 …, 2006
512006
İşletmelerde liderlik tarzları ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
C Serinkan
Yönetim Dergisi: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı …, 2005
512005
Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzları ve tepe yöneticileri için önemi
C Serinkan
Maltepe Üniversitesi. İİ BF Ekonomik Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, 2002
492002
Defining the quality of life levels of the nurses: a study in Pamukkale University
C Serinkan, K Kaymakçi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 89, 580-584, 2013
472013
İşletmelerde örgütsel değişim ve iç girişimcilik
C Serinkan, G Arat
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2013
362013
Muhasebe dersine yönelik tutumlarda üniversite öğrencilerinin bireysel ve bölümsel farklılıkları
M Çelik, C Serinkan
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 13 (3), 289-321, 2011
332011
Liderlik ve motivasyon ilişkisi
C Serinkan
Baskı, Ankara: Nobel Yayınları, 2008
332008
An empirical study on intrapreneurship: In a service sector in Turkey
C Serinkan, K Kaymakçi, G Arat, C Avcik
Procedia-Social and Behavioral Sciences 89, 715-719, 2013
322013
Kamu sektöründe örgütsel stres ve kariyer: Denizli’de yapılan bir araştırma
C Serinkan, K KAYMAKÇİ, U Alişan, C AVCİK
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (1), 21-32, 2012
272012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20