Esra BARUT TUĞTEKİN
Esra BARUT TUĞTEKİN
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students
M Koc, E Barut
Computers in human behavior 63, 834-843, 2016
642016
Üç boyutlu yazdırma teknolojilerinin eğitim alanında kullanımı: Türkiye'deki uygulamalar
KBE Demir, C Çaka, Y Akbulut, K Demir, H İslamoğlu, A Kuzu
232016
İlköğretim 2
E Barut
Kademe sosyal bilgiler öğretmenlerinin öz yeterliliklerinin çeşitli …, 2011
82011
Robot uygulamalar ile bilgi işlemsel düşünme becerilerine bakış
E Barut, U Tuğtekin, A Kuzu
3rd International Conference on New Trend in Education (ICNTE 2016), 2016
52016
Media Literacy Training for Prospective Teachers: Instructional Design Process and Its Evaluation.
E Barut, V Demirer, Ç Erbaş, CH Dikmen, N Sak
Cukurova University Faculty of Education Journal 45 (1), 2016
42016
3D modelleme tekniği kullanılarak bilgisayar oyunu tasarımı
U Tuğtekin, D Kaleci
XIII. Akademik Bilişim, Malatya, 2011
42011
Computational thinking in educational digital games: An assessment tool proposal
Hİ Haseski, U Ilic, U Tuğtekin
Teaching computational thinking in primary education, 256-287, 2018
32018
Türkiye ve İngiltere bilişim teknolojileri öğretim programlarının amaç, kazanım, etkinlik, ölçme ve değerlendirme süreçleri açısından karşılaştırılması
E BARUT, A Kuzu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (2), 721-745, 2017
32017
Programlama eğitiminin bilgi işlemsel düşünme becerileri bağlamında incelenmesi
E Barut, U Tuğtekin, A Kuzu
4th International Instructional Tecnologies & Teacher Education Symposium …, 2016
32016
UFUXAR-Augmented Reality Projesi
U Tuğtekin
Akademik Bilişim Kongresi, 2014
32014
Virtual Identity in Blockchain
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun, SŞ Uğur
Blockchain Technology Applications in Education, 171-196, 2020
22020
Çevrimiçi ortamlarda araştırma toplulukları: Öğretim üyeleri i̇çin bir yol haritası
AH Bülbül, U Tuğtekin, U İlic, A Kuzu, F Odabaşı
22016
Analysis of Readiness for Change and Self-Efficacy Perceptions of IT Teachers and Pre-Service Teachers.
U TUĞTEKİN, E BARUT TUĞTEKİN, ÖÖ DURSUN
Mersin University Journal of the Faculty of Education 14 (3), 2018
12018
Examining virtual identity profiles of social network users with respect to certain variables
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi 10 (2), 427-464, 2020
2020
of Article
EB TUĞTEKİN, ÖÖ DURSUN
Gösterimi İçin: Barut Tuğtekin, E. & Dursun, ÖÖ (2020). Examining virtual …, 2020
2020
Book Review: Experimental Human-Computer Interaction–A Practical Guide with Visual Examples
E Barut
Contemporary Educational Technology 7 (4), 382, 2016
2016
Yeni medya okuryazarlığı, iletişim becerileri ve demokratik eğilim: Bir yapısal eşitlik modellemesi
E Barut
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
Analysis of Readiness for Change and Self-Efficacy Perceptions of IT Teachers and Pre-Service Teachers Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Değişime …
U TUĞTEKİN, EB TUĞTEKİN, ÖÖ DURSUN
UFUKLIVE 3D
U Tuğtekin, B Mercimek
Problemli İnternet Kullanımı Sergileyen Bireylerin Şizotipal Kişilik Özellikleri
U TUĞTEKİN
PRESIDENT OF THE SYMPOSIUM, 179, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20