Esra BARUT TUĞTEKİN
Esra BARUT TUĞTEKİN
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students
M Koc, E Barut
Computers in human behavior 63, 834-843, 2016
842016
Sosyal medyanın yeni sorunsalı: Sanal kimlikler
ÖÖ Dursun, E Barut
Eğitim Teknoloji Okumaları 1, 535-552, 2016
122016
Understanding the relationship between new media literacy, communication skills, and democratic tendency: Model development and testing
EB Tugtekin, M Koc
New media & society 22 (10), 1922-1941, 2020
112020
Robotik uygulamalar ile bilgi işlemsel düşünme becerilerine bakış
E Barut, U Tuğtekin, A Kuzu
3rd International Conference on New Trend in Education (ICNTE 2016), 2016
72016
Programlama eğitiminin bilgi işlemsel düşünme becerileri bağlamında incelenmesi
E Barut, U Tuğtekin, A Kuzu
4th International Instructional Tecnologies & Teacher Education Symposium …, 2016
62016
Media literacy training for prospective teachers: Instructional design process and its evaluation
V DEMİRER, E BARUT, Ç ERBAŞ, CH Dikmen, SAK Nurcan
Cukurova University Faculty of Education Journal 45 (1), 49-70, 2016
52016
Robotik sistemlerin deneyimsel öğrenme modeli bağlamında eğitimde kullanımı
U Tuğtekin, E Barut, A Kuzu
Eğitim teknolojileri okumaları.(ss. 515-534) içinde. Ankara: Tojet, 2016
52016
Türkiye ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının, Kazanım, Etkinlik, Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Açısından Karşılaştırılması
E Barut, A Kuzu
3*2017
Associations Between Fear of Missing Out, Problematic Smartphone Use, and Social Networking Services Fatigue Among Young Adults
U Tugtekin, E Barut Tugtekin, AA Kurt, K Demir
Social Media+ Society 6 (4), 2056305120963760, 2020
22020
Virtual Identity in Blockchain
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun, SŞ Uğur
Blockchain Technology Applications in Education, 171-196, 2020
12020
Yeni medya okuryazarlığı, iletişim becerileri ve demokratik eğilim: Bir yapısal eşitlik modellemesi
E Barut
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
12015
Examining virtual identity profiles of social network users with respect to certain variables
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun
Pegem Journal of Education and Instruction 10 (2), 427-464, 2020
2020
Examining Virtual Identity Profiles of Social Network Users with Respect to Certain Variables= Sosyal ag kullanicilarinin sanal kimlik profillerinin çesitli degiskenler …
E Barut Tugtekin, ÖÖ Dursun
Pegem Journal of Education and Instruction 10 (2), 427-464, 2020
2020
of Article
EB TUĞTEKİN, ÖÖ DURSUN
Gösterimi İçin: Barut Tuğtekin, E. & Dursun, ÖÖ (2020). Examining virtual …, 2020
2020
Book Review: Experimental Human-Computer Interaction–A Practical Guide with Visual Examples
E Barut
Contemporary Educational Technology 7 (4), 382-384, 2016
2016
Problemli İnternet Kullanımı Sergileyen Bireylerin Şizotipal Kişilik Özellikleri
U TUĞTEKİN
PRESIDENT OF THE SYMPOSIUM, 179, 0
Analysis of Readiness for Change and Self-Efficacy Perceptions of IT Stakeholders
U TUĞTEKİN, EB TUĞTEKİN, ÖÖ DURSUN
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 1200-1221, 0
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRACTICE OF SOCIAL NETWORKS AND LEARNING STYLES
C MEŞE, Hİ HASESKİ, E BARUT
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18