Follow
Esra BARUT TUĞTEKİN
Title
Cited by
Cited by
Year
Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university students
M Koc, E Barut
Computers in human behavior 63, 834-843, 2016
2762016
Understanding the relationship between new media literacy, communication skills, and democratic tendency: Model development and testing
EB Tugtekin, M Koc
New media & society 22 (10), 1922-1941, 2020
922020
Associations between fear of missing out, problematic smartphone use, and social networking services fatigue among young adults
U Tugtekin, E Barut Tugtekin, AA Kurt, K Demir
Social Media+ Society 6 (4), 2056305120963760, 2020
612020
Effect of animated and interactive video variations on learners' motivation in distance Education
E Barut Tugtekin, OO Dursun
Education and Information Technologies 27 (3), 3247-3276, 2022
572022
Sosyal medyanın yeni sorunsalı: Sanal kimlikler
ÖÖ Dursun, E Barut
Eğitim Teknolojileri Okumaları, 535-548, 2016
242016
Programlama eğitiminin bilgi işlemsel düşünme becerileri bağlamında incelenmesi
E Barut, U Tuğtekin, A Kuzu
Presıdent Of The Symposıum, 210, 2016
232016
Blockchain technology applications in Education
RC Sharma, H Yildirim, G Kurubacak
IGI Global, 2019
222019
Examining virtual identity profiles of social network users with respect to certain variables
EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun
Pegem Journal of Education and Instruction 10 (2), 427-464, 2020
172020
Robotik uygulamalar ile bilgi işlemsel düşünme becerilerine bakış
E Barut, U Tuğtekin, A Kuzu
3rd International Conference on New Trend in Education (ICNTE 2016), 2016
142016
Media literacy training for prospective teachers: Instructional design process and its evaluation
V Demirer, E Barut, Ç Erbaş, CH Dikmen, N Sak
Cukurova University Faculty of Education Journal 45 (1), 49-70, 2016
112016
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında üniversite öğrencilerinin öz düzenleme düzeylerinin incelenmesi [Investigation of college students' self-regulation levels in online learning …
EB Tuğtekin
Eğitim Yansımaları 6 (1), 10-23, 2022
92022
Investigation of the relationship between digital hoarding, information technologies self-efficacy, and anxiety
EB Tugtekin
European Journal of Education Studies 9 (1), 2022
82022
Türkiye ve İngiltere Bilişim Teknolojileri Öğretim Programlarının, Kazanım, Etkinlik, Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri Açısından Karşılaştırılması
E Barut, K Abdullah
8*2017
Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının değişime hazır olma ve öz yeterlik durumlarının incelenmesi
U Tuğtekin, EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 1200-1221, 2018
72018
Sosyal ağlarda sanal kimlik kullanımının incelenmesi
EB Tuğtekin, Ö Dursun
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2021 (55), 146-160, 2021
62021
Robotik sistemlerin deneyimsel öğrenme modeli bağlamında eğitimde kullanımı
U Tuğtekin, E Barut, A Kuzu
Eğitim teknolojileri okumaları, 515-534, 2016
62016
Üniversite öğrencilerinin yeni medya okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi
EB Tuğtekin
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (3), 2431-2459, 2021
42021
Development of the learning management systems evaluation scale based on transactional distance theory
EB Tuğtekin
Journal of Educational Technology and Online Learning 4 (3), 503-515, 2021
42021
Analysis of Readiness for Change and Self-Efficacy Perceptions of IT Stakeholders
U Tuğtekin, EB Tuğtekin, ÖÖ Dursun
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 1200-1221, 2018
42018
Yeni medya okuryazarlığı, iletişim becerileri ve demokratik eğilim: Bir yapısal eşitlik modellemesi
E Barut
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015
42015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20