Follow
Mustafa Tözün
Title
Cited by
Cited by
Year
Prevalence of dysmenorrhea and its effect on quality of life among a group of female university students
A Unsal, U Ayranci, M Tozun, G Arslan, E Calik
Upsala journal of medical sciences 115 (2), 138-145, 2010
6582010
Aile hekimliği sisteminde birinci basamak sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin iş doyumu (Eskişehir)
M Tözün, A Çulhacı, A Ünsal
TAF Prev Med Bull 7 (5), 377-384, 2008
1512008
Prevalence of hypertension among individuals aged 50 years and over and its impact on health related quality of life in a semi-rural area of western Turkey
A Didem, A Unal, U Alaettin, T Mustafa
Chinese medical journal 121 (16), 1523-1531, 2008
1082008
Prevalence of urinary incontinence among women and its impact on quality of life in a semirural area of Western Turkey
M Tozun, U Ayranci, A Unsal
Gynecologic and obstetric investigation 67 (4), 241-249, 2009
1022009
Benlik saygısı
M Tözün
Actual Medicine 18 (7), 52-57, 2010
912010
Halk sağlığı bakışı ile sağlık okuryazarlığı health Literacy with Perspective of Public Health
M Tözün, MK Sözmen
Smyrna Tıp Dergisi 2, 48-54, 2015
692015
Prevalence of depression among postmenopausal women and related characteristics
A Unsal, M Tozun, U Ayranci
Climacteric 14 (2), 244-251, 2011
652011
EVALUATION OF DYSMENORRHEA AMONG WOMEN AND ITS IMPACT ON QUALITY OF LIFE IN A REGION OF WESTERN TURKEY.
A Unsal, M Tozun, G Aslan, U Ayranci, G Alkan
Pakistan Journal of Medical Sciences 26 (1), 2010
532010
Türkiye’nin batısındaki bir ilçede lise öğrencilerinde olası yeme bozukluğu görülme sıklığı ve ilişkili faktörler
A Ünsal, M Tozun, Ü Ayrancı, D Arslantaş
Dirim Tıp Gazetesi 85 (3), 110-112, 2010
402010
Prevalence of disordered eating and its impact on quality of life among a group of college students in a province of west Turkey
M Tozun, A Unsal, U Ayranci, G Arslan
Salud pública de México 52, 190-198, 2010
332010
Eskişehir İli Beylikova İlçe Merkezinde 20 Yaş ve Üzeri Kadınlar Arasında Üriner İnkontinans, İlişkili Faktörler ve Depresyon.
A Ünsal, M Tözün, D Arslantaş
TAF preventive medicine bulletin 12 (3), 2013
322013
Türkiye'nin batısında bir üniversitenin sağlık ile ilişkili okullarında beslenme alışkanlıkları ve bunun obezite, fizik aktivite ve yaşam kalitesi ile ilişkisi
M Tözün, MK Sözmen, AB Babaoğlu
Türk dünyası uygulama ve araştırma merkezi halk sağlığı dergisi 2 (1), 1-16, 2017
302017
Headache and its effects on health-related quality of life among adults
D ARSLANTAŞ, M Tozun, A ÜNSAL, Z ÖZBEK
Turkish neurosurgery 23 (4), 2013
252013
Kütahya, Türkiye'deki erkek ve kiz ögrenciler arasindaki depresyon ve yeme bozukluklari arasindaki iliski/Connection between eating disorders and depression among male and …
A Ünsal, Ü Ayranci, G Arslan, M Tozun, E Çalik
Anadolu Psikiyatri Dergisi 11 (2), 112, 2010
212010
The job satisfaction of physicians that working in primary health care institutions in family medicine system (Eskișehir).
M Tözün, A Çulhacı, A Ünsal
192008
İzmir ili Karşıyaka ilçesi’nde ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinde obezite sıklığı ve etkileyen etmenler
G Yaslı, E Turhan, M Tözün, A Ahi, S Doğanay, Y Ülken
Sted 23 (5), 168-173, 2014
182014
Kandidürisi olan hastalarda risk faktörlerinin değerlendirilmesi
SN Alpat, İ Özgüneş, OT Ertem, N Erben, ED Kartal, M Tozun
Mikrobiyol Bul 45 (2), 318-324, 2011
182011
Halk sağlığının tarihsel gelişimi ve temel kavramları the historical development and the fundamental concepts of public health
M Tözün, S MK
Smyrna Tıp Dergisi 2 (2), 58-62, 2014
172014
Urinary incontinence, related factors and depression among 20 aged and over women in Beylikova district centre in Eskișehir.
A Ünsal, M Tözün, D Arslantaș
162013
Connection between dysmenorrhea and depression among a group of Turkish high school female students
A Unsal, M Tozun, U Ayranci, O Orsal
162012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20