Nuri Doğan
Nuri Doğan
Ölçme ve Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
H ATILGAN, A Kan, B AYDIN
Anı Yayıncılık, 2017
3882017
Eğitimde yeni yönelimler
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2010
2332010
Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi
N Doğan
Eğitim ve Bilim 34 (154), 2009
146*2009
İstatistik tutum ölçeği için uygulanan faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi sonuçlarının karşılaştırılması
N Doğan, TO Başokçu
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1 (2), 65-71, 2010
1172010
Yaratıcı düşünme ve yaratıcılık
N Doğan
Pegem Atıf İndeksi 2016 (5), 167-198, 2016
1162016
Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri
N DOĞAN, F BARIŞ
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1 (1), 44-50, 2010
522010
Maslach burnout inventory-student survey (MBI-SS): a validity study
G Yavuz, N Dogan
Procedia-social and behavioral sciences 116, 2453-2457, 2014
472014
What Is the Predict Level of Which Computer Using Skills Measured in PISA for Achievement in Mathematics.
E Ziya, N Dogan, H Kelecioglu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (4), 185-191, 2010
402010
Klasik test kurami ve ortuk ozellikler kuraminin orneklemler baglaminda karsilastirilmasi
N Dogan, A Tezbasaran
Hacettepe Universitesi egitim fakultesi dergisi 25, 58-67, 2003
37*2003
Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan değişkenler
N Doğan, AE Şahin
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 183-199, 2009
332009
Relationships of family, close relatives and friends: their impact on the life satisfaction of older people
A Şener, H ÖZTOP, N DOĞAN, S GÜVEN
Educational Gerontology 34 (10), 890-906, 2008
33*2008
İlköğretim 6. sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavı’nın uygunluk geçerliği
N Doğan, H Sevindik
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
302011
Aynı örnekleme açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanabilir mi?
N Doğan, S Soysal, H Karaman
Pegem Atıf İndeksi, 373-400, 2017
292017
OKÖSYS Matematik alt testine ait maddelerin yanlılık analizi
T ÖĞRETMEN, N DOĞAN
262004
Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly: A Turkish Sample
A ŞENER, H ÖZTOP, N DOĞAN, S GÜVEN
Social Behavior and Personality 37 (7), 957-970, 2009
24*2009
İlköğretim öğretmenlerinin ölçme araçlarıyla ilgili yeterlik algıları ve bu araçları kullanma durumları
N Doğan, İ Karakaya, S Gelbal
222007
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Örneği
N YILMAZ, N Doğan
212015
Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların uyum düzeyleri
B Parlak, N Doğan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29-2), 189-197, 2014
21*2014
Boyut sayısı belirlemede Velicer’in map testi ve Horn’un paralel analizinin kullanılması
G Yavuz, N Doğan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (3), 176-188, 2015
202015
PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi
U Şeyma, N DOĞAN
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (3), 30-43, 2011
202011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20