Nuri Doğan
Nuri Doğan
Ölçme ve Değerlendirme, Hacettepe Üniversitesi
Verified email at hacettepe.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
H ATILGAN, A Kan, B AYDIN
Anı Yayıncılık, 2017
4182017
Eğitimde yeni yönelimler
Ö Demirel
Pegem Akademi, 2010
2502010
Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi
N Doğan
Eğitim ve Bilim 34 (154), 2009
155*2009
İstatistik tutum ölçeği için uygulanan faktör analizi ve aşamalı kümeleme analizi sonuçlarının karşılaştırılması
N Doğan, TO Başokçu
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1 (2), 65-71, 2010
1322010
Yaratıcı düşünme ve yaratıcılık
N Doğan
Pegem Atıf İndeksi 2016 (5), 167-198, 2016
1242016
Tutum, değer ve özyeterlik değişkenlerinin TIMSS-1999 ve TIMSS-2007 sınavlarında öğrencilerin matematik başarılarını yordama düzeyleri
N DOĞAN, F BARIŞ
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 1 (1), 44-50, 2010
562010
Maslach burnout inventory-student survey (MBI-SS): a validity study
G Yavuz, N Dogan
Procedia-social and behavioral sciences 116, 2453-2457, 2014
512014
What Is the Predict Level of Which Computer Using Skills Measured in PISA for Achievement in Mathematics.
E Ziya, N Dogan, H Kelecioglu
Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET 9 (4), 185-191, 2010
402010
Klasik test kurami ve ortuk ozellikler kuraminin orneklemler baglaminda karsilastirilmasi
N Dogan, A Tezbasaran
Hacettepe Universitesi egitim fakultesi dergisi 25, 58-67, 2003
39*2003
Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarına atanma durumunu yordayan değişkenler
N Doğan, AE Şahin
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 183-199, 2009
342009
Relationships of family, close relatives and friends: their impact on the life satisfaction of older people
A Şener, H ÖZTOP, N DOĞAN, S GÜVEN
Educational Gerontology 34 (10), 890-906, 2008
34*2008
Aynı örnekleme açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi uygulanabilir mi?
N Doğan, S Soysal, H Karaman
Pegem Atıf İndeksi, 373-400, 2017
322017
İlköğretim 6. sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavı’nın uygunluk geçerliği
N Doğan, H Sevindik
Eğitim ve Bilim 36 (160), 2011
302011
OKÖSYS Matematik alt testine ait maddelerin yanlılık analizi
T ÖĞRETMEN, N DOĞAN
262004
Dereceli puanlama anahtarı ve puanlama anahtarından elde edilen puanların uyum düzeyleri
B Parlak, N Doğan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29 (29-2), 189-197, 2014
25*2014
Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly: A Turkish Sample
A ŞENER, H ÖZTOP, N DOĞAN, S GÜVEN
Social Behavior and Personality 37 (7), 957-970, 2009
25*2009
PISA 2009 Türkiye örnekleminde öğrenme stratejileri modelinin farklı gruplarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi
U Şeyma, N DOĞAN
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (3), 30-43, 2011
242011
Examining the relationship between parents' gender roles and responsibilities towards their children (a Turkish example)
S ERKAL, Z ÇOPUR, N DOĞAN, Ş ŞAFAK
Social Behavior and Personality 35 (9), 1221-1333, 2007
232007
Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması
ÖB BİLGEN, N DOĞAN
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi 8 (1), 63-78, 2017
222017
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Meslek Tercihlerini Etkileyen Faktörler Hacettepe Üniversitesi Örneği
N YILMAZ, N Doğan
222015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20