Takip et
Olca SEZEN DOĞANCILI
Olca SEZEN DOĞANCILI
sinop.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Covid-19 salgını sonrası turizm destekleri
OS Doğancılı
TÜRK TURİZM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 4 (3), 2808-2820, 2020
382020
Cezaevlerinin Müzeye Dönüşüm Süreci: Sinop Cezaevi Örneği
OS Doğancili, MC Oruç
Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 6 (12), 268-284, 2016
132016
Yeşil yıldız çevre etiketine sahip otellerin web sitelerinde yeşil pazarlamayı kullanmalarına ilişkin içerik analizi. 16
OS Doğancili, BA Akbulut
Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale 18, 12-13, 2015
132015
Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma
OS Doğancili, E Karaçar, S Ak
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
122019
Gastronomik Değerler Kapsamında Sinop Mutfağına Özgü Bir Değer: Nokul
E Karaçar, OS Doğancili
INTERNATIONAL BOOK CHAPTER, 2019
102019
İşletmelerde Yenilik Yönetimi: Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi Üzerine Bir Araştırma
O Sezen Doğancılı
Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 13 (2), 49-69, 2018
82018
Turizm rehberliği bölümünde bulunan akademisyenlerin yök akademik profillerinin incelenmesi
OS DOĞANCILI, E KARAÇAR
SOSYAL, BESERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA AKADEMIK ÇALISMALAR CILT, 2018
82018
Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma
O SEZEN DOĞANCİLİ, E KARAÇAR, S AK
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (1), 96-106, 2019
72019
GAP Turlarında Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kullanıma İlişkin İçerik Analizi
OS Doğancili
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (2), 246 - 258, 2020
52020
Türkiye’ye Gelen Yabancı Turistlerin Ölümlerine İlişkin Gazete Haberlerinin İncelenmesi Üzerine Çalışma
O Sezen Doğancılı
The Journal 12 (62), 2019
52019
Alternatif Turizm Bağlamında Göller Bölgesi Eko Turizm Değişim Planının Değerlendirilmesi
OS Doğancili
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim …, 2017
52017
The Effect of Financial Stress and Affective Job Insecurity on Hotel Employees’ Life Satisfaction: A Research Conducted During the Covid-19 Pandemic
HÖ Bozkurt, OS Doğancılı
İşletme Araştırmaları Dergisi 13 (2), 1242-1254, 2021
42021
Amasya’ Da Alternatif Turizm: Boraboy Gölü’ nün Ekoturizm Açısından Değerlendirilmesi
O Sezen Doğancili
INES INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS 2016, 103-110, 2016
32016
Turizm İşletmelerinde Rekreasyon Ve Animasyon Faaliyetlerinin İnternet Siteleri Üzerinden Değerlendirilmesi: Tatil Köyleri Örneği
E Karaçar, O Sezen Doğancili
3*
Rusya-Ukrayna Savaşının Türk Turizmine Yansımaları
OS Doğancılı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5 (9), 1171-1186, 2022
22022
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümünün Mevcut Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
OS DOĞANCILI, E KARAÇAR, N KORKMAZ
CİLT 3, 305, 2019
22019
Yükseköğretim Kurumlarında Kapatılan Bölümlerde Okuyan Öğrencilerin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma: Sinop Üniversitesi Örneği (A Study on the Opinions of Students who Study at …
E KARAÇAR, OS DOĞANCILI
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 7 (2), 1314-1327, 2019
22019
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Seçiminde Kişilik Özelliklerinin Etkisi: Taşova Meslek Yüksekokulu Örneği
OS DOĞANCİLİ, MC ORUÇ
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (28/4), 24-45, 2016
22016
Göller Bölgesi’nde Alternatif Turizm: Konaklama Tesislerinin İnternet Siteleri Üzerine Bir Araştırma
O Sezen Doğancili
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (13), 168-177, 2022
12022
Ankara’da Bulunan Seyahat Acentalarının Dokap (Doğu Karadeniz Projesi) İllerine Düzenlediği Turlar ve Web Sitelerinde Yer Alan Tur Programlarının İçerik Analizi
BA Akbulut, OS Doğancılı
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 10 (18), 349-375, 2018
12018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20