Follow
Selman DURSUN
Selman DURSUN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sermaye Piyasasında Gerçeğe Aykırılıktan Doğan Suçlar
S Dursun
XII Levha, 2010
392010
Viktimoloji (Mağdurbilim)
F Sokullu-Akıncı, S Dursun
30*2016
Ekonomik Suçlar ve Bankacılık Suçları Bağlamında Bankacılık Düzenine Karşı İşlenen Suçlar
S Dursun
Seçkin, 2006
23*2006
Türk Ceza Hukuku’nda Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış
S Dursun
Ceza Hukuku Dergisi 9 (24), 2014
152014
Türk Ceza Hukuku’nda Emrin İfasının Hukuki Niteliğinin Alman ve İtalyan Ceza Hukuku’yla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
S Dursun
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 18 (2), 203-252, 2014
142014
Türk Hukuku'nda Müdafiin Yasaklılık Halleri
FS Mahmutoğlu, S Dursun
Seçkin, 2004
132004
Mağdurun Suça Yol Açması
S Dursun
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 61 (1-2), 3-33, 2003
112003
Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Manevi Unsurları Meselesi
S Dursun, AE Bozbayındır
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 73 (1), 63-90, 2015
9*2015
Yeni Bankacılık Kanunu’nda Yer Alan Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hükümleri
S Dursun
Ceza Hukuku Dergisi 2 (4), 263-275, 2007
9*2007
Kıyı (Off-Shore) Bankacılığı ve Ceza Hukuku Sorunları
S Dursun
Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul, Galatasaray Üniversitesi Yayını …, 2004
92004
Adil Yargılanma Hakkı ve Avrupa İnsan Hakları Antlaşması
LH LEIGH, Çev., S Dursun
Adil Yargılanma Hakkı ve Ceza Hukuku 3, 335-357, 2004
72004
Türk Ceza Hukuku Reformunun Ekonomi Ceza Hukukuna Etkileri
S Dursun
Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi 2, 2013
62013
TCK, CMK ve Kabahatler Kanunundaki Son Değişiklikler Ne Getiriyor
A Sözüer, S Dursun
Hukuki Perspektifler Dergisi, 2006
62006
5271 Sayılı CMK’da Müdafi
S Dursun
HPD 3, 2005
62005
Emniyeti Suiistimal Suçu
S Dursun
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 57 (1-2), 3-44, 1999
6*1999
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Suç ve Kabahat Düzenlemelerindeki Yenilikler
S Dursun
Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Hukuku Toplantı Serisi-7 …, 2019
5*2019
İdari İşlemlerin Geri Alınması, Kaldırılması, Değiştirilmesi ve Düzeltilmesi
S Dursun
Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara …, 2005
52005
Malvarlığına Karşı Suçlar
S Dursun
Sonbahar HPD, 190, 2004
52004
Yüz Kızartıcı Suç Kavramı
S Dursun
Polis Dergisi, 441-447, 2003
5*2003
Özellikle Mağduru Çocuk Olan Mükerrir Cinsel Suç Faillerine Karşı Toplumun Korunması Bağlamında Megan Kanunu Hakkında Soru ve Cevaplar
S Dursun
Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi/Journal of Penal Law & Criminology …, 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20