Follow
Gaye Atilla
Gaye Atilla
Verified email at sdu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Merhamet etmenin dayanilmaz ağirliği: hemşirelerde merhamet yorgunluğu
GA Gök
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
852015
Duygusal emek ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Turist rehberleri üzerinde bir araştırma
FÖ Güzel, GA Gök, DB İşler
Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 10 (3), 2013
842013
Hekim-Hasta İletişimi Üzerine Nitel Bir Ön Çalişma
G Atilla, A Oksay, R Erdem
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi| Istanbul University …, 2012
612012
Hastanelerde duygusal zekâ-hasta memnuniyeti ilişkisi: Isparta il merkezi örneği
G Atilla, İH ÇARIKÇI, R Erdem
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 15 …, 2013
582013
Duygusal zekâ ve dürtüsel satin alma davranişi ilişkisi
DB İşler, G Atilla
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13 (26), 180-206, 2013
402013
Erillik/dişillik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi
İH Çarıkçı, G Atilla
Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 1 (2), 52-63, 2009
382009
Erillik/dişilik boyutunun empatik beceri ile ilişkisi
G Atilla
Unpublished master’s thesis). Süleyman Demirel İnönü Üniversitesi/Sosyal …, 2007
302007
İşte var olamama, iş tatminsizliği ve iş yükünün işten ayrilma niyetine etkisi: isparta ili çağri merkezi çalişanlari örneği
G Atilla, G Yıldırım, H Baysal
International review of economics and management 7 (2), 33-58, 2020
252020
BİR BAĞLILIK PRATİĞİ OLARAK ÖRGÜTSEL SESSİZLİK
GA Gök
Journal of Management and Economics Research 14 (1), 104-124, 2016
252016
Öz yeterliğin bilinçli farkındalık ve benlik saygısına etkisi
G Yıldırım, G Atilla
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 59-84, 2020
222020
TÜKETİM NESNESİ OLARAK SAĞLIKLI OLMA KÜLTÜRÜ (HEALTHISM) ÜZERİNE NİTEL BİR ÖN ÇALIŞMA.
G Atilla, DB İŞLER
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2012
222012
Örgütsel adalet algısının örgütsel bağlılık düzeyine etkisi: otel çalışanları üzerinde bir araştırma
A Yıldız, G Atilla
Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (19), 39-64, 2019
192019
DIŞ KAYNAKTAN YARARLANMA YOLUYLA ÇALIŞTIRILAN PERSONELİN İŞ VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
GA Gök, R Erdem, FK Yıldız
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43-55, 2016
182016
Üniversite öğrencilerinde kendini sabotaj, olumsuz değerlendirilme korkusu ve benlik saygisi
Y Çelik, G Atilla
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2019
162019
“Presentable” Duygusal Emek: İlaç Mümessillerinde Duygusal Emeğin İşe Bağlılığa Etkisi
GA Gök
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10 (3 …, 2015
152015
Hastane çalışanlarının kişilik özellikleri ve zamanı kullanma biçimlerinin incelenmesi
R Erdem, HH Yıldırım, G Atilla, A Oksay
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 12 (2), 105-120, 2009
152009
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NOMOFOBİ, DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜ VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: MANAVGAT MYO ÖRNEĞİ
Y ÇELİK, G ATİLLA
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 …, 2018
142018
HEKİMLERDE DUYGUSAL ZEKÂNIN KARAR VERME STİLLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
M Sarıkaya, G Atilla
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2018
112018
POLİTİK BECERİ BAĞLAMINDA ÜNİVERSİTE REKTÖRLERİNİN SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
A Özcan, G Atilla
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (32), 333-348, 2018
92018
Industry 4.0 and sustainable business models: An intercontinental sample
C Kılıç, G Atilla
Business Strategy and the Environment 33 (4), 3142-3166, 2024
72024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20