ZAFER İBRAHİMOĞLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Derse İlişkin Görüşlerine Etkisi.
H Akengin, Z Ibrahimoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Education 29 (2), 2010
642010
Sosyal bilgiler dersinden örnek olay yöntemi kullanımının öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri
Z İbrahimoğlu, C Öztürk
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2), 523-548, 2013
202013
Öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin öz yeterlik algıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
H Akengin, G Yıldırım, Z İbrahimoğlu, S Arslan
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
172014
6. sınıf sosyal bilgiler dersinde örnek olay kullanımının öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri
Z İbrahimoğlu
Marmara Üniversitesi, 2010
162010
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkin Vatandaş Tanımları ve Etkin Vatandaş Yetiştirmede Sosyal Bilgiler Dersine Yükledikleri Rol
Z İbrahimoğlu
I. ULUSLARARASI AVRUPA BİRLİĞİ, DEMOKRASİ, VATANDAŞLIK VE VATANDAŞLIK …, 2009
112009
Değişen Paradigmalar Dünyasından Nitel ve Nicel Araştırmalara Bakmak: Felsefi Yaklaşımlardaki Dönüşümü Farketmek
Z İbrahimoğlu
Cukurova University Faculty of Education Journal 40 (1), 44/52, 2011
62011
2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA ÇEVRE EĞİTİMİ
H AKENGİN, Z İBRAHİMOĞLU
Marmara Coğrafya Dergisi, 106-119, 2015
52015
Gayrimüslim Azınlıklara Göre Türkiye'de Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
Z İbrahimoğlu
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
52014
Effects of use of cartoons in social studies course on students’ academic achievement and their opinions about the course
H Akengin, Z İbrahimoğlu
Educational Faculty Journal of Ondokuz Mayıs University 29 (2), 1-19, 2010
52010
Citizenship and citizenship education according to the perspective of non-muslim minorities in Turkey
Z İbrahimoğlu, A Yılmaz
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (6), 2015
42015
Studying in Turkey: Perceptions of International Social Studies Teacher Candidates.
Z Ibrahimoglu, K Yilmaz
Cypriot Journal of Educational Sciences 13 (2), 396-408, 2018
32018
Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli etkinlik kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve bu etkinliklere yönelik öğrenci görüşleri
ŞAN Selda, Z İBRAHİMOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 2142-2159, 2017
32017
Skills in Social Studies Curricula in Turkey: An Examination in the Context of Socio-Cultural Interaction
Z İbrahimoğlu, S Şan
European Journal of Educational Research 6 (2), 225-234, 2017
32017
Middle school students' conceptual perceptions of the social studies course, and their transfer of the outcomes to daily life
Z ibrahimoğlu
The Journal of Educational Research, 1-9, 2018
22018
An investigation the relationship of students' self-efficacy perceptions and academic achievements related to geography course
H Akengin, G Yildirim, Z İBRAHİMOĞLU, S Arslan
22014
Digital Citizenship and Education in Turkey: Experiences, the Present and the Future
Z İbrahimoğlu
The Palgrave Handbook of Citizenship and Education, 1-18, 2019
12019
The Challenging Subjects to Learn/Teach in Social Studies, The Reasons Behind Them and Solution Suggestions1
Z IBRAHIMOGLU
International Online Journal of Educational Sciences 10 (3), 167-187, 2018
12018
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına ve Farklı Kültürlere Yaklaşımı
Z İBRAHİMOĞLU
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 119-152, 2018
1*2018
MIDDLE LEVEL SOCIAL STUDIES EDUCATION IN TURKEY
Z İbrahimoğlu
International Handbook of Middle Level Education Theory, Research, and Policy, 2019
2019
Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
C Öztürk, Z İbrahimoğlu, G Yıldırım
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20