ZAFER İBRAHİMOĞLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Derse İlişkin Görüşlerine Etkisi.
H Akengin, Z Ibrahimoğlu
Ondokuz Mayis University Journal of Education 29 (2), 2010
702010
Sosyal bilgiler dersinden örnek olay yöntemi kullanımının öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri
Z İbrahimoğlu, C Öztürk
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2), 523-548, 2013
222013
6. sınıf sosyal bilgiler dersinde örnek olay kullanımının öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri
Z İbrahimoğlu
PQDT-Global, 2010
212010
Öğrencilerin coğrafya dersine ilişkin özyeterlik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
H Akengin, G Yıldırım, Z İbrahimoğlu, S Arslan
Marmara Coğrafya Dergisi 29, 150-167, 2014
172014
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Etkin Vatandaş Tanımları ve Etkin Vatandaş Yetiştirmede Sosyal Bilgiler Dersine Yükledikleri Rol
Z İbrahimoğlu
I. ULUSLARARASI AVRUPA BİRLİĞİ, DEMOKRASİ, VATANDAŞLIK VE VATANDAŞLIK …, 2009
112009
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SANAL MÜZE KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARI
V Aktaş, A YILMAZ, Z İbrahimoğlu
Trakya Eğitim Dergisi 11 (3), 1294-1313, 2017
82017
Gayrimüslim Azınlıklara Göre Türkiye'de Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
Z İbrahimoğlu
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
82014
Değişen Paradigmalar Dünyasından Nitel ve Nicel Araştırmalara Bakmak: Felsefi Yaklaşımlardaki Dönüşümü Farketmek
Z İbrahimoğlu
Cukurova University Faculty of Education Journal 40 (1), 44/52, 2011
82011
2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMINDA ÇEVRE EĞİTİMİ
H AKENGİN, Z İBRAHİMOĞLU
Marmara Coğrafya Dergisi, 106-119, 2015
72015
Sosyal bilgiler dersinde öğrenci merkezli etkinlik kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve bu etkinliklere yönelik öğrenci görüşleri
ŞAN Selda, Z İBRAHİMOĞLU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 2142-2159, 2017
62017
Effects of use of cartoons in social studies course on students’ academic achievement and their opinions about the course
H Akengin, Z İbrahimoğlu
Educational Faculty Journal of Ondokuz Mayıs University 29 (2), 1-19, 2010
52010
Studying in Turkey: Perceptions of international social studies teacher candidates
Z Ibrahimoglu, K Yılmaz
Cypriot Journal of Educational Sciences 13 (2), 160-165, 2018
42018
Citizenship and citizenship education according to the perspective of non-muslim minorities in Turkey
Z İbrahimoğlu, A Yılmaz
Educational Sciences: Theory & Practice 15 (6), 2015
42015
The Challenging Subjects to Learn/Teach in Social Studies, The Reasons Behind Them and Solution Suggestions1
Z IBRAHIMOGLU
International Online Journal of Educational Sciences 10 (3), 167-187, 2018
22018
Middle school students' conceptual perceptions of the social studies course, and their transfer of the outcomes to daily life
Z ibrahimoğlu
The Journal of Educational Research, 1-9, 2018
22018
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültür Kavramına ve Farklı Kültürlere Yaklaşımı
Z İBRAHİMOĞLU
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 31 (1), 119-152, 2018
2*2018
Skills in Social Studies Curricula in Turkey: An Examination in the Context of Socio-Cultural Interaction
Z İbrahimoğlu, S Şan
European Journal of Educational Research 6 (2), 225-234, 2017
22017
An investigation the relationship of students' self-efficacy perceptions and academic achievements related to geography course
H Akengin, G Yildirim, Z İBRAHİMOĞLU, S Arslan
22014
Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi
C Öztürk, Z İbrahimoğlu, G Yıldırım
1*2019
Digital Citizenship and Education in Turkey: Experiences, the Present and the Future
Z İbrahimoğlu
The Palgrave Handbook of Citizenship and Education, 1-18, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20