Ramazan Ekinci
Ramazan Ekinci
İzmir Bakırçay Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü
bakircay.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ülke riski bileşenlerinin bankacılık ve reel sektör üzerine etkileri: Türkiye örneği, 1993-2015
KÖK Recep, R Ekinci, AEA YALÇINKAYA
Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (2 …, 2015
132015
İşsizlik Histerisinin Geçerliliği: Türkiye ve Seçilmiş AB Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
H KAHYAOĞLU, O TUZUN, F CEYLAN, R EKİNCİ
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (4), 103-128, 2016
92016
TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti’nin BİST100 Üzerindeki Etkisi
O TÜZÜN, R EKİNCİ, F CEYLAN, H KAHYAOĞLU
Journal of Yaşar University 11 (44), 263-277, 2016
82016
The sustainability of current account deficit in Turkey: A non-linear time series approach
R Ekinci, H Kahyaoğlu
Izmir Review of Social Sciences 2 (2), 27-40, 2015
82015
The effect of credit risk on financial performance of deposit banks in Turkey
R Ekinci, G Poyraz
Procedia Computer Science 158, 979-987, 2019
72019
Ülke Riski Bileşenlerinin Reel Sektör Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan-Kazakistan Rusya ve Türkiye Örneği
KÖK Recep, R Ekinci, AEAY YALÇINKAYA
Bilig, 281-302, 2017
62017
Uluslararasi Petrol ve Gida Fiyatlarindan Iç Fiyatlara Asimetrik ve Dogrusal Olmayan Fiyat Geçiskenligi: Türkiye Için NARDL Modeli Bulgulari*/Asymmetric and Nonlinear Pass …
U Utkulu, R Ekinci
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 53 (617), 9, 2016
62016
KRİPTO PARA PİYASASINDA BALONLARIN TESPİTİ: BITCOIN VE ETHEREUM ÖRNEĞİ
F CEYLAN, R EKİNCİ, O TÜZÜN, H KAHYAOĞLU
Business & Management Studies: An International Journal 6 (3), 263-274, 2018
52018
Kripto para piyasalarında finansal balonlar (bubbles): Bitcoin ve Etherium
F Ceylan, O Tüzün, R Ekinci, H Kahyaoğlu
4th SCF International Conference on ‚Economic and Social Impacts of …, 2018
52018
Dış ticaret hadleri ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine bir uygulama
R EKİNCİ, O TÜZÜN, H KAHYAOĞLU
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 2 (2), 2015
52015
Ömür Eğrilerine Kuznet Uyarlamalı Bir Yaklaşım: Asya Ülkeleri Üzerine GMM Modeli A Kuznets Adaptive Approach to Life Curves: An Application on Selected Asian Countries
R Kök, Ö Dündar, R Ekinci
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES, 224-234, 2018
32018
Türkiye’de Faiz Oranlarının Vade Yapısı: Getiri Eğrisinin Tahmini, V
O Tüzün, H Kahyaoğlu, R Ekinci, F Ceylan
Anadolu International Conference in Economics. May, 11-13, 2017
32017
Rekabet ve etkinlik: Avrupa Birliği bankacılık endüstrisi üzerine bir uygulama
R Ekinci, KÖK Recep
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2017
32017
The Effect of Credit Default Swaps (cds) on BİST100 in Turkey: Ms-Var Approach
IE CEYLAN, F CEYLAN, O TUZUN, R EKINCI
Ecoforum Journal 7 (1), 2018
22018
Dışa Açıklık ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Seçilmiş AB Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Zamana Göre Değişen Parametreli Bir Analiz.
R Eki̇nci̇, O Tüzün, F Ceylan, H Kahyaoğlu
Sosyoekonomi 25 (1), 2017
22017
Tüketici Kredileri İle Paranın Dolanım Hızı Arasındaki Asimetrik İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama.
F CEYLAN, O TÜZÜN, R EKİNCİ, H KAHYAOĞLU
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 5 (7), 2016
22016
TÜRKİYE’DE ENERJİ FİYATLARININ İHRACAT ARZINA ETKİSİ: İMALAT SANAYİ İHRACATI ZAMAN SERİSİ BULGULARI
MA DEMİR, R EKİNCİ, U UTKULU
Turkish Studies, Economics, Finance, Politics 14 (2), 237-258, 2019
12019
Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisinde Maliyet Etkinliği Ve Belirleyenleri: Stokastik Sınır Analizi
R EKİNCİ
Journal of Yaşar University 13 (51), 256-266, 2018
12018
Türkiye’deki Reel Sektörün Finansal Yapısı: Kur Değişimlerinin ve Politik İstikrarsızlığın İmalat Sanayi Üzerine Etkisi
Ü Aydın, R Ekinci, O Tüzün
3rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, 5, 2017
12017
Enflasyon ve Döviz Kurları Arasında Ortak Doğrusal Olmayan Geçişkenlik
F Ceylan, H Kahyaoğlu, O Tüzün, R Ekinci
3rd International Conference on Economic and Social Impacts of Globalization, 24, 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20