Ayhan YALÇINSOY
Ayhan YALÇINSOY
PhD (Dr.)
pisilinux.org üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Örgüt Kültürü ve Örgüt İkliminin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisinin Analizi
A Yalçınsoy
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2), 69-79, 2019
162019
Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimin Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisinin Analizi
A Yalçınsoy, M Zincirkıran
1st Scientific Cooperation for the Future in the Social Sciences …, 2016
162016
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
C Aksoy, A Yalçınsoy
İşletme Araştırmaları Dergisi 9 (4), 341-359, 2017
142017
İşkoliklik İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Avukatlar Üzerine Bir Araştırma
M Arslantaş, İ Soybaş, A Yalçınsoy
International Journal of Innovative Strategical Social Research 1 (1), 11-18, 2016
102016
Örgütsel Sessizlik ve Sonuçları
A Yalçınsoy
The Journal of Social Science 1 (1), 1-19, 2017
92017
Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve İş Memnuniyeti İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma
M Mete, M Zincirkıran, H Tiftik, A Yalçınsoy, A Pekcan
Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi 6 (12), 138-156, 2015
9*2015
Toksik Liderlik ile Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Yönelik Bir Araştırma.
A Yalçınsoy, M Işık
Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (3), 1016-1025, 2018
72018
Örgüt Kültürü İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bir Kamu Kurumunda Uygulama
M Şeker, Y Dağ, A Yalçınsoy
International Journal of Innovative Strategical Social Research 1 (1), 4-10, 2016
72016
Günümüz Gençliğinin İnovasyon Ve Teknoloji Algılarına Yönelik Ampirik Bir Araştırma
O Seyitoğulları, A Yalçınsoy
International Journal of Social Academia 1 (1), 13-23, 2016
62016
Approach of Capacity Planning Through Linear Programming Technique: A Practice in Textile Enterprise
H Tiftik, A Yalçınsoy, M Zincirkıran
International journal of Innovative Research in Management 3 (3), 16-29, 2014
62014
Investigation on the Relationship Between Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Justice and Supervisor Support: an Application in the Health Sector
C Aksoy, A Yalçınsoy
Journal of Management Research 10 (1), 26-45, 2018
42018
Örgütsel Sinizmin Nedeni Örgüt Kültürü müdür?
A Yalçınsoy
2nd International Conference on Scientific Cooperation for the Future in …, 2017
42017
Algılanan Örgütsel Sessizlik ve İşgören Sessizlik Davranışının İşgören Performansına Etkisinin Analizi
A Yalçınsoy
The Journal of Social Science 2 (3), 1-11, 2018
2*2018
Örgüt Kültürü İle Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
A Yalçınsoy, MS Işıldak, A Bilen
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (13), 132-146, 2017
22017
Yönetici Desteği İle İş Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M Zincirkıran, A Yalçınsoy, M Işık
2nd International Congress on Economics and Business 2016, 976-983, 2016
22016
Maliyet Etkinliği Açısından Bilgi Teknolojilerinin Üretim Maliyetleri Üzerine Etkisinin Analizi
M Mete, A Yalçınsoy
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 6 (21), 95-107, 2014
22014
Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini ve İşkoliklik Arasındaki İlişki
A Yalçınsoy, C Aksoy
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (1), 365-375, 2019
1*2019
Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Yalçınsoy, C Aksoy
Business and Economics Research Journal 9 (4), 901-909, 2018
12018
Örgüt kültürü ve örgüt ikliminin örgütsel sessizlik üzerindeki etkisinin analizi: Sağlık sektöründe bir uygulama
A Yalçınsoy
12018
A Research on Entrepreneurial Tendencies of University Students
C Aksoy, A Yalcinsoy
Journal of Business Research–Turk 9 (4), 341-359, 2017
12017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20