Follow
Fatih Uçar
Fatih Uçar
Verified email at akdeniz.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
2-Boyutlu Rezistivite Yöntemi Kullanarak Karstik Aktivite Belirlenmesi
F Uçar
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
22014
Estimation of The Seismic Hazard Parameters of The City of Antalya, Southwest Turkey
F Uçar, ÖATE Azak
International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2016 1 (3), 483-490, 2016
12016
ALETSEL DEPREM KATALOĞU VERİLERİ İLE BUCAK (BURDUR) VE ÇEVRESİNİN SİSMİK TEHLİKE PARAMETRELERİNİN TAHMİNİ
F Uçar
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 25 (Özel …, 2022
2022
Prediction Seismic Parameters of The Southwestern Turkey Using Data from Instrumental Earthquake Catalogue
F Uçar
International Symposium on Advanced Engineering Technologies 2 (ISADET 2022), 2022
2022
Zaman Atlamalı Elektrik Özdirenç Yönteminin (tl-ERT) Heyelan Aktivitesinin Modellenmesinde Kullanımı: Batı Antalya’dan Örnek Uygulamalar
F Uçar
Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
2020
Geoteknik Deprem Mühendisliği Açısından Bandırma İlçesi Çevresinin Depremselliği ve Sismik Tehlike Analizi
MC Balcı, F Uçar
Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu 1 (1), 531-544, 2018
2018
Investigation of Similarity Between Electrical Resistivity Results (VES and ERI) at Karstic Regions, Antalya, Turkey
F Uçar, Ö Aktürk
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology 1 (1), 120-127, 2018
2018
Ağır Metallerin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri
A Güneş, F Demirtaş, M Güneş, K Koç, F Uçar, N İlbeyli, MG Yalçın
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu 1 (1), 135-136, 2017
2017
2-Boyutlu Elektrik Rezistivite Yöntemi ile Boşluklu Yapıların Belirlenmesi
F Uçar, K Koç, F Demirtaş, A Güneş, Ö Aktürk
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu 1 (1), 38-39, 2017
2017
Paleoiklim Çalışmalarında Mağara Çökellerinin Kullanımı: Artıları ve Eksileri
K Koç, E Koşun, F Demirtaş, F Uçar, A Güneş
40. Yıl Jeoloji Sempozyumu 1 (1), 52-53, 2017
2017
Identification of Karstic Caves By Utilizing Two-Dimensional Electrical Resistivity Imaging (ERI) Method
F Uçar, Ö Aktürk
EGU General Assembly 2015 17 (1), 1, 2015
2015
İki Boyutlu Elektrik Özdirenç Görüntüleme Yöntemi Kullanılarak Karstik Boşlukların Belirlenmesi
F Uçar, Ö Aktürk
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1 (1), 222-223, 2015
2015
İnce Taneli Zeminlerin Hidrolik İletkenliğinin Tayini için Çok Hızlı Bir Yöntem
F Uçar, K Kayabalı
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1 (1), 133-134, 2010
2010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13