Follow
Nebiye Konuk, Doç. Dr.
Title
Cited by
Cited by
Year
SOSYAL MEDYA KULLANIMI EĞİTİMİ VE BİR EĞİTİM ARACI OLARAK SOSYAL MEDYA KULLANIMI
N KONUK, S GÜNTAŞ
International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries 3 (4), 1-25, 2019
512019
BİR SOSYAL MEDYA ARACI OLARAK INSTAGRAM KULLANIMI VE KİŞİSEL İLETİŞİM KAYGISI ÜZERİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE ARAŞTIRMA
N KONUK
European Journal of Managerial Research (EUJMR) 3 (4), 1-26, 2019
102019
Kıbrıslı Türklerin Göçmenlere Bakışı
N Konuk
Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 2 (3), 55-81, 2018
7*2018
Bir Şehirli Kimliği Göstergesi Olarak İstanbulluluk
N KONUK
İBB, Kültür A.Ş. Yayınları, 2015
72015
Lise öğrencilerinde yaşlı ve huzurevi algısı: İstanbul örneği
M Yıldız
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal …, 2018
62018
Lise öğrencilerinde şiddet eğilimi ve medya etkileşimi (İstanbul Kasımpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi örneği)
H İnaltekin
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal …, 2017
62017
Sosyal Medyada Marka Kişiliği: BMW ve Mercedes Örneği
HÖ ILGIN, N KONUK KANDEMİR
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 5 (1), 43-50, 2020
52020
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA ŞİDDET KAVRAMINA BAKIŞLARI
N KONUK
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 9 (3), 414-431, 2019
42019
Yaşlıların ihmal ve istismarında ailenin rolü (İstanbul ili örneği)
S Akten
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal …, 2018
32018
EKONOMİK ŞİDDETİN TOPLUMSAL YANSIMALARINA TÜRK SİNEMASINDAN BAKIŞ: NEFESİM KESİLENE KADAR ÖRNEĞİ
N KONUK, B ALICI
Öneri Dergisi 17 (57), 365-385, 2022
22022
SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DEĞİŞİM VE YENİ YÖNELİMLER
M Narcı, N Konuk Kandemir
22021
ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK AİLELERİNİN YENİ MEDYA KULLANIMLARININ İNCELENMESİ
N KONUK, HÖ ILGIN
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 9 (4), 533-545, 2019
22019
Özel huzurevlerinde yaşanan personel sirkülasyonunun yaşlılar üzerinde etkisi: İstanbul örneği
S Başkurt
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal …, 2018
22018
Türkiye’Deki Küçük Ve Orta Boy Işletmelerde Liderlik Davranışının Örgüt Kültürüne Etkisi (Halil Mağazaları Örneği)
N Konuk
PQDT-Global, 1997
21997
TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE SOSYOLOJİ EĞİTİMİNİN SON DURUMUNA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
N Konuk Kandemir, I Esra
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 10 (2), 740-759, 2023
12023
Kıbrıslı Türklerde Din Yaklaşımı: İnanç ve Dini Törenler
N KONUK, B MOLLAAHMETOĞLU
Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 2 (4), 31-52, 2019
12019
THE SOURCES OF MORAL IN THE CONTEXT OF ETHICS-MORAL DISCUSSIONS
NK KANDEMİR
INTERDISCIPLINARY ETHICS: APPROACHES, 9-24, 2023
2023
Military Sociology and its Education in Türkiye: A Comparative Analysis
NK KANDEMİR, A ÇALIŞKAN
İstanbul University Journal of Sociology 43 (2), 197-221, 2023
2023
The Current State of Social Entrepreneurship: Comparing Turkish with South African Examples
NK KANDEMİR, M Cashandra, E HABİP
JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy 8 (2), 468-479, 2023
2023
SOSYOLOJİ Alanında Uluslararası Teori, Araştırma ve Derlemeler
N Konuk Kandemir, İ Yıldırım, IE vd
https://www.seruvenyayinevi.com/Webkontrol/uploads/Fck/sosyolojiekim2023_1.pdf, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20