Follow
Ahmet Vurgun
Ahmet Vurgun
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Milli tarih nedir?
A Vurgun
Yeni İnsan Yayınevi, 2021
302021
Türkiyede milli tarih anlayışı ve öğretimi
A Vurgun
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
202014
Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki (1924-1928) ilkokul tarih ders kitaplarında milli mücadele döneminin siyasi ve diplomatik gelişmeleri
A VURGUN, Y ÖZDEMİR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 335-347, 2020
62020
Tarih eğitiminin tarihinden bir kesit: 20. yüzyılın başlarında (1898-1904) osmanlı devlet okullarında tarih dersinin yeri
A VURGUN
Turkish History Education Journal 9 (2), 604-627, 2020
62020
II. Abdülhamid döneminde Bursa’da ilkokullara bakış
A VURGUN, V ENGİN
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 5 (2), 250-265, 2019
62019
Maarifperver Sultan II. Abdülhamid (Yeditepe Yayınevi)
A Vurgun
Yeditepe Yayınevi, 2020
52020
II. Abdülhamid Döneminde Bursada eğitim-öğretim faaliyetleri
A Vurgun
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018
52018
Akdes Nimet Kurat, Tarihçilik ve Tarih Öğretimi
A Vurgun, M Avaroğulları
Turkish History Education Journal 1 (1), 116-130, 2012
52012
Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki İlkokul Tarih Ders Kitaplarında Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları
A VURGUN, N BRİNA
International Primary Education Research Journal 5 (2), 126-139, 2021
42021
Pre-Service History Teachers Views on the National Struggle
A Vurgun
International Journal of Eurasian Education and Culture 6 (13), 1502-1548, 2021
32021
Türkiye Yükseköğretim Tarihinden Bir Kesit: Türk Yurdu Dergisinde Üniversite Tartışması (1956-1961)
A Vurgun, S Ateş
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 7 (2), 59-73, 2018
32018
Cumhuriyetin çocuklarına Selçukluların öğretimi
A Vurgun, H Şen
International Journal of Social Science Research 12 (1), 155-171, 2023
22023
Eğitimde modernleşme sürecinde değişimin temel bir dinamiği: Maarif-i umumiye nizamnamesi
A VURGUN
Nobel Yayınevi, 2022
22022
The History from the View of the Founder Fathers of the Republic of Turkey: The War of Independence.
A Vurgun, M Avarogullari
Journal of Education and Learning 10 (4), 202-212, 2021
22021
CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA AZINLIK VE YABANCI OKULLARINDA TARİH VE COĞRAFYA DERSİNİN YERİ
A VURGUN, A PAMUK
lnternational Journal of Geography and Geography Education, 64-79, 2021
22021
Maari̇f salnameleri̇ne göre Menteşe Sancağında eği̇ti̇m-öğreti̇m (1898-1904)
A Vurgun
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33 (1), 87-108, 2020
22020
II. Abdülhamid Dönemi İlköğretimde Ahlak Eğitimi (Yeditepe Yayınevi)
A Vurgun
Yeditepe Yayınevi, 2018
22018
Tarih Nasıl Öğretilir?
A Vurgun
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar …, 2014
22014
19. yüzyıldan 20. yüzyıla Osmanlıcılık-Türkçülük algısı 19. yüzyıl başlarında modernleşme çabası
A VURGUN, V ENGİN
Arvana Yayınları, 2014
22014
II. Abdülhamid döneminde Bursa'da eğitim
A Vurgun
Paradigma Akademi Yayınları, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20