Follow
Nijat Muradzada
Nijat Muradzada
Other namesNicat Muradzadə
Research Fellow, Azerbaijan State University of Economics (UNEC)
Verified email at unec.edu.az - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Azərbaycanda Universitet-Dövlət-Sənaye Əlaqələri: Kim Nə İstəyir?
X Alıyev, N Muradzadə, A İsmayılov, İ Qasımov, Ə Qasımov
UNEC Press, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.