Follow
Arzu TEKSOY
Arzu TEKSOY
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Assessment of heavy metals in Lake Uluabat, Turkey
A Elmaci, A Teksoy, FO Topac, N Özengin
African Journal of Biotechnology 6 (19), 2007
732007
Influence of the treatment process combinations on the formation of THM species in water
A Teksoy, U Alkan, HS Başkaya
Separation and Purification Technology 61 (3), 447-454, 2008
642008
Efficiency of the UV/H2O2 process for the disinfection of humic surface waters
U Alkan, A Teksoy, A Atesli, HS Baskaya
Journal of environmental science and health, Part A 42 (4), 497-506, 2007
352007
Evaluation of physical, chemical and microbiological properties of lake Uluabat, Turkey
A Elmacı, F Topaç Şağban, N Özengin, A Teksoy, S Kurtoglu, H Baskaya
Journal of Environmental Biology 29, 2008
312008
Evaluation of trophic state of lake Uluabat, Turkey
A Elmaci, N Ozengin, A Teksoy, FO Topac, HS Baskaya
Journal of Environmental Biology 30 (5), 757, 2009
272009
Influence of humic substances on the ultraviolet disinfection of surface waters
U Alkan, A Teksoy, A Ateşli, HS Başkaya
Water and Environment Journal 21 (1), 61-68, 2007
232007
Uluabat Gölü fizikokimyasal özelliklerinin yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilmesi
A ELMACI, FO Topaç, A Teksoy, N Özengin, HS Başkaya
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 15 (1), 2010
202010
Topraklarda ağır metaller ve ağır metal kirliliği. I
HS Başkaya, A Teksoy
Uludağ Çevre Mühendisliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi …, 1997
201997
Uluabat Gölünün mikrobiyolojik özelliklerinin mevsimsel değişiminin izlenmesi
A ELMACI, A TEKSOY, FO TOPAÇ, N ÖZENGİN, HS BAŞKAYA
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 13 (1), 2008
172008
Comparison of indicator bacteria inactivation by the ultraviolet and the ultraviolet/hydrogen peroxide disinfection processes in humic waters
A Teksoy, U Alkan, SÇ Eleren, BŞ Topaç, FOT Şağban, HS Başkaya
Journal of water and health 9 (4), 659-669, 2011
152011
İçme sularından organik madde giderimi ve trihalometan oluşumunun önlenmesi için arıtma proseslerinin optimizasyonu
A Teksoy
Uludağ Üniversitesi, 2006
122006
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan atiklarindan biyogaz üretim potansiyelinin belirlenmesi: Balikesir ili örneği
NK Salihoğlu, A Teksoy, K Altan
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 8 (1), 31-47, 2019
112019
Drinking water disinfection by solar radiation
T Arzu, ÇE Sevil
Environ. Ecol. Res., 400-408, 2017
112017
Yüzeysel sulardaki doğal organik maddelerin gideriminde uygun koagülasyon şartlarının belirlenmesi
U Alkan, A Teksoy, HS Başkaya
Ekoloji 15 (59), 18-26, 2006
112006
Inactivation of E. Coli and B. Subtilis by solar and solar/H2O2 processes in humic surface waters
SC Eleren, U Alkan, A Teksoy
Fresen. Environ. Bull 23, 1397-1406, 2014
62014
İçme suyu şebekesinde bakteriyel yeniden çoğalmayı etkileyen faktörlerin belirlenmesi
U ALKAN, A TEKSOY, Ö ACAR
İTÜDERGİSİ/e 15 (1, 3), 2010
62010
Assessement of Water and Waste Water Potantial of Bursa City
A Teksoy, BE Nalbur, SK Akal Sönmez
Uludağ University Journal of the Faculty of Engineering 22 (1), 115-123, 2017
52017
Hümik Madde İçeren Yüzeysel Sularýn UV/H2O2 ile Dezenfeksiyonu.
U Alkan, A Teksoy, A Ateşlı
Ekoloji dergisi 16 (64), 2007
52007
Evsel atıksuların mikrobiyolojik kompozisyonu ve halk sağlığına etkileri
U Alkan, Y Taşdemir, F Karaer, A Teksoy
Kayseri I. Atıksu Sempozyumu Bildiriler Kitabı 22, 24, 1998
51998
Karsak Deresi’nde su kalitesinin izlenmesi ve Gemlik Körfezi’ne etkisinin değerlendirilmesi
A TEKSOY, A KATİP, BE NALBUR
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 24 (1), 171-180, 2019
32019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20