Follow
Esra Cengel
Esra Cengel
Verified email at metu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
SİYASAL DÜZENİN ve TOPLUMSAL REFAHIN DÜŞÜNÜRLERİN AHLAK ANLAYIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KINALIZADE ALİ EFENDİ ve NICCOLO MACHIAVELLI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
S Mertek, E Çengel
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 204-211, 2017
12017
SİYASAL DÜZENİN ve TOPLUMSAL REFAHIN DÜŞÜNÜRLERİN AHLAK ANLAYIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: KINALIZADE ALİ EFENDİ ve NICCOLO MACHIAVELLI ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME
S Mertek, E Çengel
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 204-211, 2017
12017
LOCATING GERMAN ECONOMIC HEGEMONY IN THE EUROPEAN UNION: A THEORETICAL AND HISTORICAL ANALYSIS.
E Çengel, S Mertek
Balkan Journal of Social Sciences/Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 2018
2018
Alman Ekonomik Hegemonyasını Avrupa Birliği İçerisinde Konumlandırma: Kavramsal Ve Tarihsel Bir İnceleme
E Çengel, S Mertek
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
2018
The Greek political elite and the European identity: impact of the debt crisis
E Çengel
Middle East Technical University, 2018
2018
Modernization of the Turkish education system and its impact on youth employment in the European Union accession process of Turkey
G Ünal, E Çengel
Perspectives on Economics and Public Administration, 183, 0
ALMAN EKONOMİK HEGEMONYASINI AVRUPA BİRLİĞİ İÇERİSİNDE KONUMLANDIRMA: KAVRAMSAL VE TARİHSEL BİR İNCELEME
E ÇENGEL, S MERTEK
Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 7 (14), 99-108, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7