Follow
İhsan Bulut
Title
Cited by
Cited by
Year
Genel Tarım Bilgileri ve Tarımın Coğrafi Esasları ZİRAAT COĞRAFYASI
İ Bulut
Gündüz Eğitim ve yayıncılık, 2006
1202006
GESTALT KURAMININ ÖĞRENCİLERİN HARİTA OKUMA VE YORUMLAMA BECERİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR İNCELEME
H Koç, İ Bulut
Marmara Coğrafya Dergisi, 2014
532014
Turistik Potansiyeli Yönünden Yozgat İli Kaplıcaları
İ Bulut
Doğu Coğrafya Dergisi 2, 69-114, 1997
401997
Yozgat'ın Nüfus Coğrafyası Özellikleri
İ Bulut
Doğu Coğrafya Dergisi 6 (4), 2000
392000
Bingöl Kös kaplıcalarının coğrafî etüdü
İ Bulut, M Girgin
Doğu Coğrafya Dergisi 5, 59-81, 2001
292001
Sorgun Yöresi Köy ve Mevkii Adlarının Kaynakları
İ Bulut
Akademik Araştırmalar Dergisi 3, 30-40, 1996
281996
Türkiye’nin yüzen adaları: Türkiye coğrafyasında yeni bir kavram: An Unexplored Territory in Turhish Geography
İ Bulut
272012
LİMNİ GÖLÜ TABİAT PARKININ (GÜMÜŞHANE) REKREASYON POTANSİYELİ.
S Birinci, M Zaman, İ Bulut
Journal of International Social Research 9 (46), 2016
252016
Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinde Turizm Baskısı, Koruma ve Sürdürülebilirlik
İ Bulut, S Ceylan
TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ 1 (73), 79-89, 2019
23*2019
Aybastı (Ordu) şelale ve çağlayanları
İ Bulut
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi 20, 1-14, 2010
222010
Erzurum’da arıcılığın coğrafi esasları ve Türkiye arıcılığındaki yeri
İ Bulut, M Zaman
Atatürk üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (31 …, 2003
222003
Kökeni Termal Kaynaklara Dayanan Bir Yerleşme Sivas Sıcak Çermik
İ Bulut
Türk Dünyası Araştırmaları 119 (187-208), 1999
221999
Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması/An Example of Urban Regeneration Approaches: Efendibey (Niğde) Urban Renewal Application
İ Bulut, S Ceylan
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (1), 239-256, 2013
212013
Trabzon’daki liselerde coğrafya öğretmenlerinin etkili öğretme ve ders işleme becerilerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
E Artvinli, A Kılıçaslan, İ Bulut
Doğu Coğrafya Dergisi 8 (10), 21-41, 2003
212003
Torul’un coğrafi etüdü
İ Bulut
Atatürk Üniv. Yay, 1998
191998
Şehir Coğrafyası Açısından Sorgun
İ Bulut
Atatürk Üniv. Yay, 1998
191998
Çevrebilim Ekoloji Sözlüğü
E GÜNEY, R BOZYİĞİT, A MEYDAN, T Kılıç, İ BULUT
182016
ANTALYA’DA SEBZE-MEYVE TİCARETİ VE ANTALYA TOPTANCI HÂLİ’NE COĞRAFİ BİR YAKLAŞIM/The Trade of Fruit-Vegetable in Antalya and a Geographical Approach to Wholesalers’ Fruit …
H Hadimli, İ Bulut
Doğu Coğrafya Dergisi 9 (11), 2011
182011
Türkiye Şeker Pancarı Üretiminde Yozgat ilinin Yeri ve Önemi
H KOÇ, İ BULUT
172016
Kalecik Heyelanı-Karlıova
İ BULUT, M GİRGİN, Y , GÖK
Doğu Coğrafya Dergisi 6 (3), 2000
172000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20