Takip et
Doç. Dr. Semih ÇAYAK
Doç. Dr. Semih ÇAYAK
Assoc. Prof. Dr. of Educational Administration and Supervision, Marmara University
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri
F Levent, S Çayak
HAYEF Journal of Education 14 (1), 21-46, 2017
2482017
Öğretmen-veli işbirliği ile ilkokul öğrencilerinin sınıf içindeki istenmeyen davranışları arasındaki ilişki
S Çayak, DY Ergi
Eğitim ve insani bilimler dergisi: Teori ve uygulama, 59-77, 2015
702015
İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMI UYGULAMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
S Çayak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (31), 88-110, 2014
382014
The Mediating Role of Emotional Intelligence in the Relationship Between School Principals’ Sustainable Leadership Behaviors and Diversity Management Skills
S Çayak, M Eskici
Frontiers in Psychology 12 (774388.), 1-13, 2021
252021
The effect of sustainable leadership behaviors of school principals on teachers’ organizational commitment and job satisfaction
S Çayak
Discourse and Communication for Sustainable Education 12 (1), 102-120, 2021
202021
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALINDA YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
M Eskici, S Çayak
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 211-226, 2017
192017
Parents’ Perceptions of School Climate as a Predictor of Parents’ Participation in Their Children’ s Education
S Çayak
Acta Educationis Generalis 11 (1), 14-28, 2021
152021
The Mediating Role of Organizational Hypocrisy in the Relationship Between Organizational Silence and Organizational Rumor: A Study on Educational Organizations
S Çayak
International Journal of Psychology and Educational Studies 8 (2), 1-13, 2021
132021
SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
S ÇAYAK, M ÇETİN
Turkish Studies 13 (11), 1561-1582, 2018
122018
Öğretmenlerin öğretmen liderliğine yönelik görüşlerinin incelenmesi
S Çayak, M Çetin
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 200-222, 2016
122016
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARİYER KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
M Çetin, Ş Tatık, S Çayak, B Doğan
Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International …, 2015
102015
Teachers' Personal Characteristics and Metaphorical Perceptions to Multicultural Education.
M Eskici, S Çayak
Journal of Education and Training Studies 6 (n3a), 98-108, 2018
92018
The Mediating Role of Organizational Happiness in the Relationship Between Work Engagement and Life Satisfaction: A Study on Teachers
S Çayak
International Journal of Contemporary Educational Research 8 (4), 27-46, 2021
82021
Veli Beklentileri Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
DY Ergin, S Çayak
Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences 5 (2), 46-55, 2019
82019
Sustainable leadership scale: Validity and reliability study
S Çayak, M Çetin
Turkish Stud. Educ. Sci 13, 1561-1582, 2018
82018
Küreselleşme bağlamında eğitimde karşılaştırma, amaç ve metot
A Bakioğlu, S Keser, S Çayak
Karşılaştırmalı eğitim: Politikalar, göstergeler, bağlamlar, 2017
82017
Yükseköğretimde Gelecek Senaryolarına İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri: Fenomenolojik Bir Araştırma
F Levent, RŞ Tatık, S Çayak, B Doğan
Yükseköğretim Dergisi 7 (2), 105-115, 2017
72017
Covid-19’un eğitim sürecine etkileri: Karantina günlerinde veli olmak
S Çayak
International Journal of Eurasia Social Sciences 12 (44), 204-229, 2021
62021
Okul müdürlerinin sürdürülebilir liderlik davranışlarının incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması.[Examining the sustainable leadership behaviors of school principals: A …
S Çayak
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2018
62018
A stakeholder approach to the educational process: parental involvement
S Çayak, İ Karsantık
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (Ek …, 2020
52020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20