Takip et
Hülya Karataş
Hülya Karataş
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The level of professionalism of nurses working in a hospital in Turkey
Y Dikmen, H Karataş, GG Arslan, B Ak
Journal of caring sciences 5 (2), 95, 2016
962016
Prevalence of war-related adverse events, depression and anxiety among Syrian refugee children settled in Turkey
H Kandemir, H Karataş, V Çeri, F Solmaz, SB Kandemir, A Solmaz
European child & adolescent psychiatry 27, 1513-1517, 2018
872018
Sosyal bilişsel teori ile zorbalığa yaklaşım
H Karataş, C Öztürk
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2 (2), 61-74, 2009
842009
Relationship between bullying and health problems in primary school children
H Karatas, C Ozturk
Asian Nursing Research 5 (2), 81-87, 2011
632011
İlköğretim okullarında zorbalığa yönelik geliştirilen programın etkisinin incelenmesi
H Karataş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011
412011
Complementary and alternative medicine in pediatrics in Turkey
C Ozturk, H Karatas, A Längler, T Schütze, R Bailey, TJ Zuzak
World Journal of Pediatrics 10, 299-305, 2014
402014
A study of bullying against nursing students
H Karatas, C Ozturk, M Bektas
Journal of nursing Research 25 (3), 198-202, 2017
382017
Cerrahi Girişim Uygulanacak Çocukların Ebeveynlerinin Endişe Nedenleri ve Anksiyete Durumlarının Belirlenmesi.
EK Çiftçi, D Aydın, H Karataş
Journal Of Pediatric Research 3 (1), 2016
262016
Şanlıurfa ilinde engelli çocuğa sahip annelerin depresyon durumlarının belirlenmesi
F Özcanarslan, H Karataş, D AYDIN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11 (2), 75-82, 2014
212014
Çocuk kliniklerinde çalişan hemşirelerin çocuk istismari ve ihmali konusunda bilgi düzeylerinin incelenmesi
DP KÜLCÜ, H KARATAŞ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 32 (1), 48-58, 2016
202016
Identification of the traditional methods of newborn mothers regarding jaundice in Turkey
D Aydin, E Karaca Ciftci, H Karatas
Journal of clinical nursing 23 (3-4), 524-530, 2014
162014
Examining the Effect of a Program Developed to Address Bullying in Primary Schools.
H Karatas, C Ozturk
Journal of Pediatric Research 7 (3), 2020
152020
Determining the reasons of anxiety and anxiety states of the parents with children undergoing a surgical intervention
EK Çiftçi, D Aydin, H Karatas
The Journal of Pediatric Research 3 (1), 23, 2016
152016
Anne-Baba İzleme Ölçeğinin psikometrik özellikleri.
H Karataş, C Öztürk
Anatolian Journal of Psychiatry/Anadolu Psikiyatri Dergisi 12 (2), 2011
15*2011
OREM’İN ÖZ BAKIM YETERSİZLİK KURAMI VE POSTTRAVMATİK EPİLEPSİDE HEMŞİRELİK BAKIMI
C ÖZTÜRK, H KARATAŞ
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2), 85-91, 2010
152010
İktisadi hayatta kadın ve sorunları
H Karataş
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
141989
Depression, loneliness and factors influencing in Syrian refugee children
F Solmaz, H Karataş, H Kandemir, A Solmaz
International Journal of Clinical Practice 75 (5), e14039, 2021
132021
Tip 1 diyabetli adölesanlarda diyabet bakımında ebeveyn izlemi ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması/Validity and reliability study of parental monitoring scale in …
Ç Türk
112015
Lise öğrencilerinde riskli madde kullanımının incelenmesi
H Karataş, H Kandemir, SB Kandemir, R Akın
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (1), 23-31, 2015
112015
Sokakta çalışan çocukların depresyon durumlarının belirlenmesi
D Aydın, EK Çiftçi, H Karataş
The Journal of Pediatric Research 2 (1), 31-36, 2015
102015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20