Follow
Halil Yasin TAMER
Title
Cited by
Cited by
Year
Yapay zeka bağlamında dijital dönüşüm ofisi
HY Tamer, B Övgün
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 75 (2), 775-803, 2020
392020
Akademik büyük veri ve bilimsel bilgi üretimi: Dergipark örneği
HY Tamer, B Övgün, A YALÇINTAŞ
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (1), 93-110, 2020
52020
DİJİTOPYA: TEKNOLOJİ, YÖNETİM VE EMEK BAĞLAMINDA ÜTOPYALAR VE DİSTOPYALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
HY TAMER
Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 4 (1), 13-37, 2022
22022
Covid-19 Krizi Ekseninde Ulusal Kriz Yönetiminde Yeniden Yapılanma
B ÖVGÜN, HY TAMER
İzmir İktisat Dergisi 36 (2), 439-459, 2021
22021
Kamu Yönetiminde Dijitalleşme
HY TAMER
KAYFOR 17, 2019
22019
AKILLI ŞEHİRLERDE VERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI
HY Tamer
Abant Sosyal Bilimler Dergisi 22 (2), 519-534, 2022
1*2022
Dijitalleşme süreci çerçevesinde kamuda stratejik yönetim
HY Tamer, B Övgün
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2023
2023
Yürütmede E-Devlet Uygulama Örnekleri: Güvenlik, Eğitim ve Sağlık Sektörleri
M Yıldız, H Tamer, B Övgün
Ankara Üniversitesi, 2023
2023
E-Devletin Geleceği
H Tamer, B Övgün
Ankara Üniversitesi, 2023
2023
Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm: E-Belediyecilik ve Akıllı Şehirler
M Yıldız, H Tamer, B Övgün
Ankara Üniversitesi, 2023
2023
Bilgi Toplumu ve e-Devlet'e İlişkin Temel Kavramlar
H Tamer, B Övgün
Ankara Üniversitesi, 2023
2023
'İyi İdare Hakkı'Bağlamında İnsan Haklarını Koruma Mekanizması Olarak Ombudsmanlık Kurumu
A Yılmaz, H Tamer
Ekin Yayınevi, 2022
2022
Denetimden Denetişime: İyi Yönetişim İlkeleri Bağlamında Denetim Olgusunun Dönüşümü
A Yılmaz, H Tamer
Orion Kitabevi, 2022
2022
Blokzincir Teknolojisinde Merkezsizlikten Merkezileşmeye: Çin Halk Cumhuriyeti Örneği
HY TAMER
Toplum ve Doğa İçin Blokzinciri, 2022
2022
Türk Kamu Bürokrasisinde Proje Tipi Örgütlenme Örneği Olarak Cumhurbaşkanlığı Ofisleri
A Yılmaz, H Tamer
Ekin Yayınevi, 2021
2021
Kriz Yönetiminde Veri Merkezli Yaklaşım: COVID-19 Krizi Örneği
HY TAMER
V. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, 2021
2021
Dijital Çağda Çevre Yönetimi
HY TAMER
Ufuk Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2021
2021
Akıllı Şehirlerde Veri Yönetimi
HY Tamer
2021
Dijital Otoriteryanizmin Temel Enstrümanı Yapay Zeka: Karşılaştırmalı Bir Analiz
H Tamer
DİJİTOPYA: TEKNOLOJİ, YÖNETİM VE EMEK BAĞLAMINDA ÜTOPYALAR VE DİSTOPYALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
HY TAMER
Kamu Yönetimi ve Teknoloji Dergisi 4 (1), 13-37, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20