Follow
Serap Ejder Apay
Serap Ejder Apay
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of aromatherapy massage on dysmenorrhea in Turkish students
SE Apay, S Arslan, RB Akpinar, A Celebioglu
Pain management nursing 13 (4), 236-240, 2012
1832012
Effect of abdomen massage for prevention of feeding intolerance in preterm infants
KŞ Tekgündüz, A Gürol, SE Apay, İ Caner
Italian journal of pediatrics 40, 1-6, 2014
1122014
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri.
SE Apay, S Arslan
TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (3), 2009
972009
Loğusaların destek ihtiyaçlarının ve doğum sonu dönemde alınan destek düzeylerinin belirlenmesi
M Aksakallı, A Çapık, S Ejder Apay, T Pasinlioğlu, S Bayram
832012
A sectional study: the relationship between perceived social support and depression in Turkish infertile women
K Erdem, SE Apay
International journal of fertility & sterility 8 (3), 303, 2014
712014
Loğusaların doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
A Çapık, H Özkan, SE Apay
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (3), 2014
712014
Riskli olan ve olmayan gebelerin psiko-sosyal sağlıklarının karşılaştırılması
M Gümüşdaş, SE Apay, E Özorhan
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 1 (2), 32-42, 2014
692014
Gebelerde distres düzeyinin belirlenmesi
A Çapık, SE Apay, T Sakar
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18 (3), 2015
592015
Effect of progressive relaxation exercises on primary dysmenorrhea in Turkish students: A randomized prospective controlled trial
AS Çelik, SE Apay
Complementary Therapies in Clinical Practice 42, 101280, 2021
482021
Kadinlarin aile planlamasina ilişkin tutumlarinin belirlenmesi
SE Apay, E Nazik, F Özdemir, T Pasinlioğlu
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-7, 2010
482010
Oral glucose and listening to lullaby to decrease pain in preterm infants supported with NCPAP: a randomized controlled trial
KŞ Tekgündüz, S Polat, A Gürol, SE Apay
Pain Management Nursing 20 (1), 54-61, 2019
472019
Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi
H Özkan, A Kanbur, S Apay, M Kılıç, S Ağapınar, EY Özorhan
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 47 (3), 117-121, 2013
432013
The effect of cognitive behavioral techniques using virtual reality on birth pain: a randomized controlled trial
EY Gür, SE Apay
Midwifery 91, 102856, 2020
412020
İnfertilite ve kültür
M Kılıç, SE Apay, NK Beji
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 19 (2), 109-115, 2011
402011
Gebelikte evlilik uyumu ve sosyal destek arasındaki ilişki
M Gümüşdaş, SE Apay
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 3 (1), 1-8, 2016
392016
Simulasyon uygulamalarının öğrencilerin beceri düzeylerine etkisi
A Gürol, RB Akpinar, SE Apay
Kocatepe Tıp Dergisi 17 (3), 99-104, 2016
372016
Öğrencilerin cinsel mitlerinin incelenmesi
SE Apay, RB Akpınar, S Arslan
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (2), 96-102, 2013
362013
Gebelerde beden imajı algısı ve distres arasındaki ilişki
H Bacacı, SE Apay
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2), 76-82, 2018
342018
Student comparison of sexual myths: two-country case
S Ejder Apay, M Nagorska, R Balcı Akpınar, A Sis Çelik, ...
Sexuality and Disability 31, 249-262, 2013
342013
Infertility and culture
M Kılıç, SE Apay, NK Beji
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 19 (2), 109-115, 2011
312011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20