Follow
Serap Ejder Apay
Serap Ejder Apay
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of aromatherapy massage on dysmenorrhea in Turkish students
SE Apay, S Arslan, RB Akpinar, A Celebioglu
Pain management nursing 13 (4), 236-240, 2012
1472012
Effect of abdomen massage for prevention of feeding intolerance in preterm infants
KŞ Tekgündüz, A Gürol, SE Apay, İ Caner
Italian journal of pediatrics 40 (1), 1-6, 2014
852014
Bir Üniversite Hastanesinde Yatan Hastaların Tatmin Olma Düzeyleri.
SE Apay, S Arslan
TAF Preventive Medicine Bulletin 8 (3), 2009
672009
Loğusaların destek ihtiyaçlarının ve doğum sonu dönemde alınan destek düzeylerinin belirlenmesi
M Aksakallı, A Çapık, S Ejder Apay, T Pasinlioğlu, S Bayram
Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 3 (3), 129-135, 2012
542012
A sectional study: the relationship between perceived social support and depression in Turkish infertile women
K Erdem, SE Apay
International journal of fertility & sterility 8 (3), 303, 2014
532014
Riskli olan ve olmayan gebelerin psiko-sosyal sağlıklarının karşılaştırılması
M GÜMÜŞDAŞ, SE APAY, E ÖZORHAN
Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 1 (2), 32-42, 2014
512014
Loğusaların doğum sonu konfor düzeyleri ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi
A Çapık, H Özkan, SE Apay
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (3), 2014
422014
Gebelerde distres düzeyinin belirlenmesi
A ÇAPIK, SE APAY, T SAKAR
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18 (3), 2015
372015
Annelerin doğum sonu dönemde ebeveynlik davranışlarının değerlendirilmesi
H Özkan, A Kanbur, S Apay, M Kılıç, S Ağapınar, EY Özorhan
Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 47 (3), 117-121, 2013
322013
KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
SE APAY, E NAZİK, F ÖZDEMİR, T PASİNLİOĞLU
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-7, 2010
322010
KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ
SE APAY, E NAZİK, F ÖZDEMİR, T PASİNLİOĞLU
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (3), 1-7, 2010
322010
Student comparison of sexual myths: two-country case
S Ejder Apay, M Nagorska, R Balcı Akpınar, A Sis Çelik, ...
Sexuality and Disability 31 (3), 249-262, 2013
312013
İnfertilite ve kültür
M Kılıç, SE Apay, NK Beji
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 19 (2), 109-115, 2011
282011
Oral glucose and listening to lullaby to decrease pain in preterm infants supported with NCPAP: a randomized controlled trial
KŞ Tekgündüz, S Polat, A Gürol, SE Apay
Pain Management Nursing 20 (1), 54-61, 2019
252019
Infertility and culture
M Kılıç, SE Apay, NK Beji
Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 19 (2), 109-115, 2011
242011
Obez Gebelerde Doğum Eylemi ve Doğum Sonu DÖnem.
SE Apay, M Kılıç, T Pasinlioğlu
TAF Preventive Medicine Bulletin 9 (2), 2010
222010
Öğrencilerin cinsel mitlerinin incelenmesi
SE APAY, RB AKPINAR, S ARSLAN
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 16 (2), 96-102, 2013
212013
Turkish nursing students’ attitudes about patients living with HIV/AIDS
E Nazik, S Arslan, F Özdemir, S Apay
Sexuality and Disability 30 (4), 433-439, 2012
212012
Simulasyon uygulamalarının öğrencilerin beceri düzeylerine etkisi
A Gürol, RB Akpinar, SE Apay
Kocatepe Tıp Dergisi 17 (3), 99-104, 2016
192016
Comparison of fatigue levels of postratum women according to the birth method
M Kilic, EY Ozorhan, SE Apay, A Çapik, S Agapinar, H Ozkan
International Journal of Caring Sciences 8 (1), 125, 2015
192015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20