Follow
Nadiye özer
Nadiye özer
Atatürk Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Profesörü
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of music on postoperative pain and physiologic parameters of patients after open heart surgery
N Özer, ZK Özlü, S Arslan, N Günes
Pain Management Nursing 14 (1), 20-28, 2013
2242013
Effect of music on preoperative anxiety in men undergoing urogenital surgery
S Arslan, N Ozer, F Ozyurt
Australian Journal of Advanced Nursing, The 26 (2), 46-54, 2008
1312008
The quality of life of family caregivers of cancer patients in the East of Turkey
N Hacialioglu, N Özer, N Erdem, B Erci
European Journal of Oncology Nursing 14 (3), 211-217, 2010
1232010
Symptom clusters and experiences of patients with cancer
N Karabulu, B Erci, N Özer, S Özdemir
Journal of Advanced Nursing 66 (5), 1011-1021, 2010
782010
Psychometric evaluation of the Turkish version of the Zarit Burden Interview in family caregivers of inpatients in medical and surgical clinics
N Özer, A Yurttaş, RÇ Akyıl
Journal of Transcultural Nursing 23 (1), 65-71, 2012
722012
Postoperatif dönemdeki hastaların ağrıyı tanımlamaları ve hemşirelerin ağrılı hastalara yönelik girişimlerinin incelenmesi
N Özer
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001
68*2001
Richard-campbell uyku ölçeği geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
ZK Özlü, N Özer
Journal of Turkish Sleep Medicine 2 (2), 2015
642015
CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN ÇALIŞMA ORTAMLARININ, HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILARININ VE TÜKENMİŞLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
S Erdaği, Ö Nadiye
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 18 (2), 94-106, 2015
602015
Bazı cerrahi kliniklerde ve cerrahi yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların ailelerinin gereksinimleri
U Özge, Ö Nadiye, RÇ AKYIL
Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi 34 (2), 39-45, 2002
592002
Cerrahi kliniklerinde yatan hastalarin anksiyete ve depresyon düzeylerinin belirlenmesi
A Okanlı, N Özer, RÇ Akyıl, Ç Koçkar
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 9 (4), 38-44, 2006
512006
Hemşirelik Öğrencilerinin Organ Nakli Ve Bağişi Konusundaki Bilgi Ve Düşüncelerinin İncelenmesi
N Özer, S Sarıtaş, ZK Özlü
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2), 1-11, 2010
492010
Kalp damar cerrahisi kliniğinde yatan hastalarin hemşirelik hizmetlerinden memnuniyeti
N Özer, Ç Köçkar, A Yurttaş
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (3), 12-19, 2009
432009
Effects of early mobilization protocol performed after cardiac surgery on patient care outcomes
A Yayla, N Özer
International Journal of Nursing Practice 25 (6), e12784, 2019
362019
Kritik düşünme
N Özer
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 5 (2), 2002
362002
The effect of providing information to patients on their perception of the intensive care unit
N Ozer, R Akyil
Australian Journal of Advanced Nursing, The 25 (4), 71-78, 2008
322008
İş ortamındaki sözel saldırının hemşireler üzerindeki etkileri
Ö Uzun, B Bağ, N Özer
Atatürk üniversitesi hemşirelik yüksekokulu dergisi 4 (1), 41-47, 2001
282001
YOĞUN BAKIM HASTALARININ DUYUSAL GİRDİ SORUNLARINDA TAMAMLAYICI TEDAVİLER
S Arslan, N Özer
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 13 (2), 68-75, 2010
272010
Cerrahi hastalarda düșme riski
ZK Özlü, A Yayla, N Özer, K Gümüș, S Erdağı, Z Kaya
Kafkas J Med Sci 5 (3), 94-9, 2015
26*2015
Richard-Campbell Sleep Questionnaire validity and reliability study
ZK Ozlu, N Ozer
JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TBB DERGISI 2 (2), 29-32, 2015
232015
Richard-Campbell sleep questionnaire validity and reliability study
Z Karaman Özlü, N Özer
Journal of Turkish Sleep Medicine 2, 29-32, 2015
232015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20