Follow
Mehmet Fatih Yiğit
Mehmet Fatih Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı
Verified email at hakkari.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Siber zorbalıkla ilişkili faktörler ve olası çözüm önerileri üzerine bir inceleme
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying 4 (2), 13-49, 2017
422017
Görsel programlama ortamı ile öğretimin öğencilerin bilgisayar programlamayı öğrenmesine ve programlamaya karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi
MF Yiğit
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
272016
Effect of video feedback on students’ feedback use in the online learning environment
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Innovations in Education and Teaching International 60 (1), 15-25, 2023
212023
Öğrencilerin siber güvenlik davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri ve çeşitli diğer değişkenlere göre incelenmesi
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 186-215, 2019
192019
Investigating the relationship between cyberbullying and perceived family support in middle-school students in relation to gender, frequency of internet use, and grade
MF Yiğit, S Keskin, H Yurdugül
Addicta: The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 2018
172018
Ortaokullarda siber zorbalık ve aile desteği arasındaki ilişkinin cinsiyet, internet kullanımı ve öğrenim düzeyi bağlamında incelenmesi
MF Yiğit, S Keskin, H Yurdugül
The Turkish Journal on Addictions 5 (2), 249-284, 2018
152018
Examining pre-service teacher opinions on using a teacher training simulation
D Doğan, MF Yiğit, A Alır, A Fidan, Ö Özbay, H Tüzün
Pamukkale University Journal of Education, 2019
62019
Investigating the effect of video-based feedback on perceived feedback quality
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 92-122, 2021
42021
Öğretmen adaylarının bir öğretmen eğitimi simülasyonunun kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
D Doğan, MF Yiğit, A Alır, A Fidan, Ö Özbay, H Tüzün
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (46), 150-174, 2019
42019
Learning difficulties and use of visual technologies in learning to program
MF Yiğit, M Başer
Participatory Educational Research 2 (5), 27-34, 2015
22015
How usable is Coursera? A usability analysis through eye-tracking and authentic tasks
H Tanış, A Akçay, N Yılmaz, MF Yiğit, H Tüzün
Participatory Educational Research 9 (4), 379-395, 2022
12022
A review of studies on school administrators' technology leadership in Türkiye
İ Arslan, MF Yiğit
Kastamonu Eğitim Dergisi 32 (1), 51-70, 2024
2024
Siberkondria: Sağlık sorunlarına çevrimiçi ortamlarda çözüm bulma çabalarıyla ilgili bir inceleme
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2023, 489-510, 2023
2023
Çevrimiçi disinhibisyon kavramına genel bir bakış
MF Yiğit
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2023, 87-108, 2023
2023
Çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğretici yakınlığı: Bir alanyazın incelemesi
MF Yiğit
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022, 127-150, 2022
2022
Dijital oyun bağımlılığı: Çocuk ve ergenlerde bağımlılığa ilişkin belirleyiciler, olası sonuçları ve çözüm önerileri üzerine bir inceleme
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022, 219-239, 2022
2022
Bireylerin siber güvenlik davranışlarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme
MF Yiğit, SS Seferoğlu
Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, 55-75, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17