Follow
dönüş çiçek
dönüş çiçek
Verified email at anadolu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan hakem denetimli makalelerin bibliyometrik profili
D Çiçek, N Kozak
Türk Kütüphaneciliği 26 (4), 734-756, 2012
1792012
Sağlık turizmi konusunda yayınlanan makalelerin bibliyometrik profili
P Temizkan, D Çiçek, C Özdemir
Journal of Human Sciences 12 (2), 394-415, 2015
151*2015
Women in Turkish tourism
D Çiçek, E Zencir, N Kozak
Journal of Hospitality and Tourism Management 31, 228-234, 2017
842017
Otel işletmelerinde yönetim fonksiyonel yaklaşım
MA Kozak, F Maviş, HG Nergis, D Çiçek
Ankara: Detay Yayıncılık, 2013
362013
The effect of corporate social responsibility (CSR) perception on tourism students’ intention to work in sector
OC Yılmazdogan, C Secilmis, D Cicek
Procedia economics and finance 23, 1340-1346, 2015
352015
Yerel halkın turizme olan desteği: Türkiye’deki sakin şehirler üzerine bir araştırma
D Çiçek, Y Sarı
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 29 (2), 185-196, 2018
312018
Sağlık turizmi kavramı ve özellikleri
SP Temizkan, D Çiçek
SP Temizkan içinde, Sağlık Turizmi, 11-36, 2015
302015
Otel işletmelerinin Mutfağında Personel Hijyeni ve HACPP Uygulamalan
N Değirmencioğlu, D Çiçek
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 15 (1), 21-35, 2004
282004
Kat hizmetlerinde HACCP uygulaması üzerine bir model önerisi
A Kozak M., D Çiçek
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 16 (1), 31-45, 2005
222005
Kalkınma Kuramları ve Turizmin Gelişimi (Development Theories and Tourism Development)
D Çiçek, S Yaşar
Journal of Tourism & Gastronomy Studies 6 (4), 993-1015, 2018
132018
Otel işletmelerinde dinamik programlamaya dayalı oda fiyatının belirlenmesi
DS Çiçek
PQDT-Global, 2000
122000
Bir kalkınma modeli olarak sakin şehirlerde yerel halkın turizm desteği: Ege-Marmara bölgesi örneği
D Çiçek
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
82017
The effect of Corporate Social Responsibility (CSR) perception on tourism students' intention to work in sector
O YILMAZDOĞAN, C SEÇİLMİŞ, D ÇİÇEK
72015
Alternatif Turizm
H Öney, S Bahçe, G Yüksek, D Çiçek
Web Ofset Tesisleri 1, 159-171, 2013
72013
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nde Yayınlanan Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili‟ Türk Kütüphaneciliği. 26 (4), 734-756
D Çiçek, N Kozak
62012
Temizlik Hizmeti Eğitimi Üzerine Kavramsal Deneme Çalışması
D Çiçek
IV Lisans Üstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi (23-27 Nisan 2008, 259 …, 2008
52008
Eskişehir çevresinde gıda olarak tüketilen yabani otların turistik tesislerde kullanımı. 9
M Akoğlan-Kozak, D Çiçek, E Zencir
Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk …, 2018
42018
Doğa temelli turizme katılan bireylerin çevre yaklaşımlarının incelenmesi
D Çiçek, E Korkmaz
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 5 (4), 2666-2682, 2021
32021
Eskişehir turizm master planı 2011-2015
M Akoğlan Kozak, A Kılıçlar, Y Sarı, M Kaşlı, C Seçilmiş, D Çiçek, E Zencir
Eskişehir: TC Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011
32011
Kadın Gezginlerin Deneyimleri Üzerine Bir Sosyal Medya Araştırması
D Çiçek, K Aşan
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 7 (1), 172-191, 2023
22023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20