Takip et
Oğuz Kaan ESENTÜRK
Oğuz Kaan ESENTÜRK
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Promoting physical activity for children with autism spectrum disorders during Coronavirus outbreak: benefits, strategies, and examples
E Yarımkaya, OK Esentürk
International Journal of Developmental Disabilities 68 (4), 430-435, 2022
1642022
Parents’ perceptions on physical activity for their children with autism spectrum disorders during the novel Coronavirus outbreak
OK Esentürk
International Journal of Developmental Disabilities 67 (6), 446-457, 2021
982021
Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği (ZEBSEYFÖ) geliştirme çalışması
EL İlhan, OK Esentürk
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 9 (1), 19-36, 2015
832015
Examination of high school students’ sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability
OK Esentürk, EL Ilhan, OB Celik
Science, Movement and Health 15 (2), 627-634, 2015
632015
ENGELLİ BİREYLERDE SPORA KATILIM MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ (ESKMÖ): GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
GT DEMİR, EL İLHAN, OK ESENTÜRK, KAN Adnan
57*2018
Metaphoric perception of gifted students about physical education course and physical education teachers
A Yılmaz, O Esentürk, G Tekkurşun Demir, E İlhan
Journal of Education and Learning 6 (2), 2017
562017
WhatsApp-Based Physical Activity Intervention for Children With Autism Spectrum Disorder During the Novel Coronavirus (COVID-19) Pandemic: A Feasibility Trial
OK Esentürk, E Yarımkaya
Adapted Physical Activity Quarterly 38 (4), 569-584, 2021
412021
Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
EL İlhan, OK Esentürk, E Yarımkaya
International Journal of Human Sciences 13 (1), 1141-1160, 2016
342016
Lise düzeyinde öğrenim gören ve okullararası spor müsabakalarına katılan sporcu öğrencilerin güdülenme ve saldırganlık düzeylerinin incelenmesi
OK Esentürk
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2014
282014
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Durumları ve Öğretim Sürecinde Bu Duruma Yol Açan Nedenler: Karma Araştırma Yaklaşımı
A Yılmaz, OK Esentürk, EL İlhan
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (6), 2091-2103, 2018
252018
İLKÖĞRETİM, ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖĞRETMENLERİ İLE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN FİZİKSEL EGZERSİZE KATILIMLARININ …
H Kırımoğlu, O Esentürk, EL İlhan, A Yılmaz, K Kaynak
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (4), 231-244, 2016
232016
A WhatsApp-delivered intervention to promote physical activity in young children with autism spectrum disorder
E Yarımkaya, OK Esentürk, EL İlhan, N Karasu
International Journal of Developmental Disabilities 68 (5), 732-743, 2022
212022
The effect of mother-participated sports activities on the awareness levels of Turkish mothers having children with intellectual disabilities towards the effect of sports: a …
E Levent Ilhan, E Yarımkaya, O Kaan Esenturk
International Journal of Developmental Disabilities 63 (2), 124-129, 2017
202017
Zoom-delivered Physical activities can increase perceived physical activity level in children with autism spectrum disorder: A pilot study
E Yarımkaya, OK Esentürk, EL İlhan, S Kurtipek, AT Işım
Journal of Developmental and Physical Disabilities 35 (2), 189-207, 2023
152023
The mediating role of nutrition knowledge level in the effect of mindfulness on healthy nutrition obsession.
E Kurtipek, S., Güngör, N.B., Esentürk, O.K. and Tolukan
Progress in Nutrition 22 (1-S), 138-145, 2020
142020
Evaluation of the extracurricular sportive activities from the view of physical education teachers.
O Esenturk, GT Demir, A Yilmaz, EL Ilhan
Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science …, 2016
142016
The novel coronavirus (COVID-19) outbreak: Physical inactivity and children with autism spectrum disorders
E Yarımkaya, OK Esentürk
Life Span and Disability 23 (1), 133-152, 2020
132020
Sporcu Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık
OB Çelik, GT Demir, EL İlhan, İ Cicioğlu, OK Esentürk
CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 14 (2), 296-303, 2019
132019
Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri
A Yılmaz, O Esentürk, E İlhan
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 14 (4), 2017
122017
Investigation of time management skills of college students who play sports and don't play sports
C Burcak, I Levent, EO Kaan
Science, Movement and Health 15 (2), 602-609, 2015
102015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20