Mehmet Kaşlı
Mehmet Kaşlı
Associate professor of management
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de turizm eğitimi
N Hacıoğlu, M Kaşlı, S Şahin, N Tetik
Detay Yayıncılık, 2008
892008
Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma
M ÇETİN, M KAŞLI, E ECEVİT, A SEREL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
872008
Otel işletmelerinde işgörenlerin kişilk özellikleri, lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisinin incelenmesi
M Kaşlı
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
602009
Kişilik özellikleri, lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi
M Kaşlı, O Seymen
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 109-122, 2010
51*2010
İş özellikleri modelinin otel işletmelerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma
M Kaşlı
Doğuş Üniversitesi Dergisi 8 (2), 159-174, 2007
51*2007
An investigation to evaluate the websites of tourism departments of universities in Turkey
M Kaşlı, C Avcıkurt
Hospitality Leisure Sport & Tourism Network, 2008
302008
Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği
B Tunçsiper, M Kaşlı
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 121, 2008
292008
Termal Turizmin Gelismesini Etkileyen Sorunlari Belirlemeye Yönelik Gönen’de Bir Arastirma
MO İlban, M Kaşlı
Ege Academic Review 9 (4), 1275-1293, 2009
282009
Modern Pazarlama Stratejileri: AB ve Türk Turizmi
M KAŞLI, MO İLBAN, B Şahin
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (27), 79-98, 2009
262009
The Influence of Problems Faced During Internships on Interns' Views of Their Profession and Their Intention to Work in the Tourism Industry
M Kaşlı, MO İlban
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 79-96, 2013
25*2013
Gastronomik Miras ve Sürdürülebilirlik: Eskişehir Örneği
M Kaşlı, D Cankül, EN Köz, A Ekici
Eko-Gastronomi Dergisi 1 (2), 27-46, 2015
232015
İşletmeler var olma sebeplerini nasıl ifade ederler?: KOBİ’lerin misyon ifadeleri üzerine bir araştırma
M KAŞLI, MA KÖSEOĞLU, A SEREL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
202008
İmajın Turistik Talebe Etkisi:Eskişehir Örneği
M Kaşlı, OC Yılmazdoğan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 199-209, 2012
192012
Effects of destination image and total perceived value on tourists' behavioral intentions: an investigation of domestic festival tourists
MO Lban, M Kaşli, M Bezirgan
Tourism Analysis 20 (5), 499-510, 2015
122015
Kış Turizmi
MO İlban, M Kaşlı
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayınları, Ankara, Şubat, 319-342, 2008
122008
Konaklama işletmelerinde bilgi teknolojilerinin pazarlama aracı olarak kullanımı: Balıkesir'de bir araştırma
M Kaşlı
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
122006
Jenerasyon Y tüketicileri için bağlılık modeli: Havayolu şirketleri üzerine bir araştırma.
MO İlban, M Kaşlı
Istanbul University Journal of the School of Business Administration 42 (1), 2013
112013
Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişliğe Neden Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 17
M Kaşlı, OA Seymen
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23, 2009
102009
Yerli Turistlerin Kaplıca Merkezlerini Ziyaret Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Gönen’de Bir Araştırma
M Kaşlı
Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22, 2006
102006
Eskişehir'in Somut olmayan Kültürel Mirası
Y Sarı, M Kaşlı, A Koç, B Demirci, OC Yılmazdoğan, BH Yılmaz, B Timur, ...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014
9*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20