Mehmet Kaşlı
Mehmet Kaşlı
Associate professor of management
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma
M ÇETİN, M KAŞLI, E ECEVİT, A SEREL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
822008
Türkiye'de turizm eğitimi
N Hacıoğlu, M Kaşlı, S Şahin, N Tetik
Detay Yayıncılık, 2008
602008
İş özellikleri modelinin otel işletmelerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma
M Kaşlı
Doğuş Üniversitesi Dergisi 8 (2), 159-174, 2007
42*2007
Kişilik özellikleri, lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi
M Kaşlı, O Seymen
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 109-122, 2010
41*2010
Otel işletmelerinde işgörenlerin kişilk özellikleri, lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisinin incelenmesi
M Kaşlı
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
412009
An investigation to evaluate the websites of tourism departments of universities in Turkey
M Kasli, C Avcikurt
Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education (Pre-2012) 7 …, 2008
232008
The Influence of Problems Faced During Internships on Interns' Views of Their Profession and Their Intention to Work in the Tourism Industry
M Kaşlı, MO İlban
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 79-96, 2013
22*2013
Modern Pazarlama Stratejileri: AB ve Türk Turizmi
M KAŞLI, MO İLBAN, B Şahin
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (27), 79-98, 2009
222009
Gastronomik Miras ve Sürdürülebilirlik: Eskişehir Örneği
M Kaşlı, D Cankül, EN Köz, A Ekici
Eko-Gastronomi Dergisi 1 (2), 27-46, 2015
212015
Termal Turizmin Gelismesini Etkileyen Sorunlari Belirlemeye Yönelik Gönen’de Bir Arastirma
MO İlban, M Kaşlı
Ege Academic Review 9 (4), 1275-1293, 2009
212009
Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği
B Tunçsiper, M Kaşlı
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 121, 2008
212008
Türkiye’de turizm eğitimi
N HACIOĞLU, M KAŞLI, S Şahin, N Tetik
Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
172008
İşletmeler var olma sebeplerini nasıl ifade ederler?: KOBİ’lerin misyon ifadeleri üzerine bir araştırma
M KAŞLI, MA KÖSEOĞLU, A SEREL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
172008
İmajın Turistik Talebe Etkisi:Eskişehir Örneği
M Kaşlı, OC Yılmazdoğan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 199-209, 2012
132012
Konaklama işletmelerinde bilgi teknolojilerinin pazarlama aracı olarak kullanımı: Balıkesir'de bir araştırma
M Kaşlı
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
112006
Yerli Turistlerin Kaplıca Merkezlerini Ziyaret Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Gönen’de Bir Araştırma
M Kaşlı
Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22, 2006
112006
Kış Turizmi
MO İlban, M Kaşlı
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayınları, Ankara, Şubat, 319-342, 2008
102008
Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişliğe Neden Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 17
M Kaşlı, OA Seymen
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23, 2009
92009
Effects of destination image and total perceived value on tourists' behavioral intentions: an investigation of domestic festival tourists
MO Lban, M Kaşli, M Bezirgan
Tourism Analysis 20 (5), 499-510, 2015
82015
Eskişehir'in Somut olmayan Kültürel Mirası
Y Sarı, M Kaşlı, A Koç, B Demirci, OC Yılmazdoğan, BH Yılmaz, B Timur, ...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014
7*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20