Mehmet Kaşlı
Mehmet Kaşlı
Associate professor of management
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine katkılarını belirlemeye yönelik bir araştırma
M ÇETİN, M KAŞLI, E ECEVİT, A SEREL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
802008
Türkiye'de turizm eğitimi
N Hacıoğlu, M Kaşlı, S Şahin, N Tetik
Detay Yayıncılık, 2008
542008
Kişilik özellikleri, lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisi
M Kaşlı, O Seymen
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 109-122, 2010
38*2010
İş özellikleri modelinin otel işletmelerinde uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma
M Kaşlı
Doğuş Üniversitesi Dergisi 8 (2), 159-174, 2007
38*2007
Otel işletmelerinde işgörenlerin kişilk özellikleri, lider-üye etkileşimi ve tükenmişlik ilişkisinin incelenmesi
M Kaşlı
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
372009
Modern Pazarlama Stratejileri: AB ve Türk Turizmi
M KAŞLI, MO İLBAN, B Şahin
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (27), 79-98, 2009
222009
An investigation to evaluate the websites of tourism departments of universities in Turkey
M Kasli, C Avcikurt
Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education (Pre-2012) 7 …, 2008
222008
Termal Turizmin Gelismesini Etkileyen Sorunlari Belirlemeye Yönelik Gönen’de Bir Arastirma
MO İlban, M Kaşlı
Ege Academic Review 9 (4), 1275-1293, 2009
202009
Gastronomik Miras ve Sürdürülebilirlik: Eskişehir Örneği
M Kaşlı, D Cankül, EN Köz, A Ekici
Eko-Gastronomi Dergisi 1 (2), 27-46, 2015
192015
Termal Turizmin Ekonomik Etkileri: Gönen Örneği
B Tunçsiper, M Kaşlı
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 121, 2008
182008
The Influence of Problems Faced During Internships on Interns' Views of Their Profession and Their Intention to Work in the Tourism Industry
M Kaşlı, MO İlban
Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 79-96, 2013
17*2013
İşletmeler var olma sebeplerini nasıl ifade ederler?: KOBİ’lerin misyon ifadeleri üzerine bir araştırma
M KAŞLI, MA KÖSEOĞLU, A SEREL
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler …, 2008
162008
Türkiye’de turizm eğitimi
N HACIOĞLU, M KAŞLI, S Şahin, N Tetik
Detay Yayıncılık, Ankara, 2008
142008
İmajın Turistik Talebe Etkisi:Eskişehir Örneği
M Kaşlı, OC Yılmazdoğan
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2), 199-209, 2012
132012
Kış Turizmi
MO İlban, M Kaşlı
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayınları, Ankara, Şubat, 319-342, 2008
102008
Konaklama işletmelerinde bilgi teknolojilerinin pazarlama aracı olarak kullanımı: Balıkesir'de bir araştırma
M Kaşlı
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
102006
Yerli Turistlerin Kaplıca Merkezlerini Ziyaret Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Gönen’de Bir Araştırma
M Kaşlı
Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, 20-22, 2006
102006
Muhasebe Meslek Mensuplarında Tükenmişliğe Neden Olan Faktörleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, 17
M Kaşlı, OA Seymen
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23, 2009
92009
Effects of destination image and total perceived value on tourists' behavioral intentions: an investigation of domestic festival tourists
MO Lban, M Kaşli, M Bezirgan
Tourism Analysis 20 (5), 499-510, 2015
72015
Eskişehir'in Somut olmayan Kültürel Mirası
Y Sarı, M Kaşlı, A Koç, B Demirci, OC Yılmazdoğan, BH Yılmaz, B Timur, ...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014
6*2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20