Hakan Atilgan
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
H Atılgan, A Kan, N Doğan
Anı Yayıncılık, 2017
3532017
Genellenebilirlik kuramı ve çok değişkenlik kaynaklı Rasch modelinin karşılaştırılmasına ilişkin bir araştırma
H Atılgan
Hacettepe University, Ankara, 2004
352004
Değerlendirme ve not verme
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 405-454, 2006
312006
Predicting aggression in children with ADHD
E Ercan, ES Ercan, H Atılgan, BK Başay, T Uysal, SB İnci, ÜA Ardıç
Child and adolescent psychiatry and mental health 8 (1), 15, 2014
242014
Genellenebilirlik kuramı ve puanlayıcılar arası güvenirlik için örnek bir uygulama
H Atılgan
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 4 (7), 95-108, 2005
212005
Using generalizability theory to assess the score reliability of the special ability selection examinations for music education programmes in higher education
H Atılgan
International Journal of Research & Method in Education 31 (1), 63-76, 2008
182008
Test geliştirme
H Atılgan, A Kan, N Doğan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 315-348, 2009
172009
Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
H Atılgan, M Saçkes, H Yurdugül, Y Çırak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (28), 2006
162006
Madde ve test istatistikleri. H. Atılgan
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme 1, 353-375, 2006
142006
Sample Size for Estimation of G and Phi Coefficients in Generalizability Theory.
H Atilgan
Eurasian Journal of Educational Research 51, 215-227, 2013
132013
Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen g ve phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi
H Atılgan, AA Tezbaşaran
Eurasian Journal of Educational Research 18, 236-252, 2005
132005
Ölçeklerin ikili ve çok kategorili puanlanmasının psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması
H Atılgan, M Saçkes
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (7), 2004
132004
İlköğretim Okul Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması
H Atılgan, H Demirtaş, MB Aksu, F Silman
Ege Eğitim Dergisi 11 (2), 20-44, 2010
112010
Türkçeye uyarlanmış temel kabiliyetler testi (TKT) 7-11'in yapı geçerliği
H Atılgan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (24), 2006
102006
Türkiye’de kademeler arası geçiş: dünü-bugünü ve bir model önerisi
H Atılgan
Ege Eğitim Dergisi 19 (1), 1-18, 2018
92018
Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli rasch modeli ile analizi (İnönü üniversitesi örneği)
H Atılgan
Eurasian Journal of Educational Measurement 20, 62-73, 2005
92005
ve Doğan, N.(2007)
H Atılgan, A Kan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 0
9
Measurement and evaluation in education
H Atılgan, A Kan, N Doğan
Ankara, Turkey: Anı Publishing, 2009
82009
Genel kimya laboratuvarı sınıf çevresi ölçeği-gerçek formunun uyarlama çalışması
D Doğan, H Atılgan, B Demirci
Eğitim Araştırmaları 4 (12), 56-63, 2003
82003
Değerlendirme ve not verme. H. Atılgan
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 349-395, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20