Hakan Atilgan
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitimde ölçme ve değerlendirme
H ATILGAN, A Kan, B AYDIN
Anı Yayıncılık, 2017
4132017
Genellenebilirlik kuramı ve çok değişkenlik kaynaklı Rasch modelinin karşılaştırılmasına ilişkin bir araştırma
H Atılgan
Hacettepe University, Ankara, 2004
392004
Değerlendirme ve not verme
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 405-454, 2006
362006
Predicting aggression in children with ADHD
E Ercan, ES Ercan, H Atılgan, BK Başay, T Uysal, SB İnci, ÜA Ardıç
Child and adolescent psychiatry and mental health 8 (1), 1-10, 2014
252014
Genellenebilirlik kuramı ve puanlayıcılar arası güvenirlik için örnek bir uygulama
H Atılgan
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 4 (7), 95-108, 2005
232005
Ödev ve projeler
A KAN
Anı Yayıncılık, 2017
222017
Test geliştirme
H Atılgan, A Kan, N Doğan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 315-348, 2009
212009
Using generalizability theory to assess the score reliability of the special ability selection examinations for music education programmes in higher education
H Atılgan
International Journal of Research & Method in Education 31 (1), 63-76, 2008
212008
Türkiye’de kademeler arası geçiş: dünü-bugünü ve bir model önerisi
H ATILGAN
Ege Eğitim Dergisi 19 (1), 1-18, 2018
182018
Sample size for estimation of g and phi coefficients in generalizability theory.
H Atilgan
Eurasian Journal of Educational Research 51, 215-227, 2013
182013
Korku Yaşantıları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
H Atılgan, M Saçkes, H Yurdugül, Y Çırak
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (28), 2006
172006
Madde ve test istatistikleri. H. Atılgan
H Atılgan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme 1, 353-375, 2006
152006
Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile senaryolar ve gerçek durumlar için elde edilen g ve phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi
H Atılgan, AA Tezbaşaran
Eurasian Journal of Educational Research 18, 236-252, 2005
142005
İlköğretim Okul Yöneticilerine Yönelik Takım Algısı Ölçeği Geliştirme Çalışması
H Atılgan, H Demirtaş, MB Aksu, F Silman
Ege Eğitim Dergisi 11 (2), 20-44, 2010
122010
ve Doğan, N.(2007)
H Atılgan, A Kan
Eğitimde ölçme ve değerlendirme, 0
12
Ölçeklerin ikili ve çok kategorili puanlanmasının psikometrik özelliklerinin karşılaştırılması
H Atılgan, M Saçkes
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (7), 2004
112004
Türkçeye uyarlanmış temel kabiliyetler testi (TKT) 7-11'in yapı geçerliği
H Atılgan
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (24), 2006
102006
Genel kimya laboratuvarı sınıf çevresi ölçeği-gerçek formunun uyarlama çalışması
D Doğan, H Atılgan, B Demirci
Eğitim Araştırmaları 4 (12), 56-63, 2003
102003
Measurement and evaluation in education
H Atılgan, A Kan, N Doğan
Ankara, Turkey: Anı Publishing, 2009
92009
Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok-yüzeyli rasch modeli ile analizi (İnönü üniversitesi örneği)
H ATILGAN
Eurasian Journal of Educational Research, 62-73, 2005
92005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20