Follow
Zahit Ali KİLİT
Zahit Ali KİLİT
Verified email at medipol.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Sinematografik Terörizm: Özgün Propaganda Yöntemleri ve Film Teknikleriyle Bir Terör Örgütünün Göstergebilimsel Analizi (DAEŞ Örneği)
ZA Kilit
Yayımlanmamış Y.L. Tezi | https://tinyurl.com/zakyltez | Giresun Ün. Sosyal …, 2019
22019
Uluslararası Basının COVID-19 Haberlerinde Kullandığı Türkiye Görsellerinin Çerçeveleme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi
ZA KİLİT, MS TÜRK
Uluslararası Türk Kültür ve Sanatı Sempozyumu | https://tinyurl.com …, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–2