Takip et
Serdar Birogul
Serdar Birogul
Diğer adlarSerdar Biroğul, S Birogul, S Biroğul
Associate Professor, Duzce University, Engineering Faculty Department of Computer Engineering
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
E-öğrenmede açık kaynak kodlu öğretim yönetim sistemleri ve Moodle
S Biroğul, CC Aydın
Bilişim Teknolojileri Dergisi 1, 31-6, 2008
1082008
Web Tabanlı Eş Zamanlı (Senkron) Uzaktan Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi
AH Işık, A Karacı, O Özkaraca, S Biroğul
Akademik Bilişim, 10-12, 2010
78*2010
Hybrid harris hawk optimization based on differential evolution (HHODE) algorithm for optimal power flow problem
S Birogul
IEEE Access 7, 184468-184488, 2019
582019
Moodle eğitim yönetim sistemi ile örnek bir dersin uzaktan eğitim uygulaması
Ç Elmas, N Doğan, S Biroğul, M Koç
Bilişim Teknolojileri Dergisi 1 (2), 2008
52*2008
YOLO object recognition algorithm and “buy-sell decision” model over 2D candlestick charts
S Birogul, G Temür, U Kose
IEEE access 8, 91894-91915, 2020
362020
Genetik algoritma yaklaşımıyla atölye çizelgeleme
S Biroğul
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 95s, Ankara, 2005
332005
A computer based educational tool for fuzzy logic-controlled DC-DC converters
U Guvenc, Y Sonmez, S Birogul
JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI 10 (4), 339-346, 2007
18*2007
İşe Alım Süreci Aday Ön Tesbitinde Bulanık Mantık Tabanlı SQL Sorgulama Yönteminin İncelenmesi
B GÜLTEKİN, S BİROĞUL, İ YÜCEDAĞ
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (1), 198-209, 2015
152015
Bilgiyi kümülatif bir biçimde oluşturup paylaşan siteler: Etkileşimli sözlükler
A Bozkurt, S Biroğul
Bilişim Dergisi, 16-69, 2012
11*2012
EpiGenetic Algorithm for Optimization: Application to Mobile Network Frequency Planning
S Birogul
Arabian Journal for Science and Engineering 41 (3), 883-896, 2016
102016
Genetik Algoritma ile Çözümü Gerçekleştirilen Atölye Çizelgeleme Probleminde Ürün Sayısının Etkisi
S Biroğul, U Güvenç
Akademik Bilişim, 2007
102007
Planning of the GSM network broadcast control channel with data fusion
S Birogul, C Elmas, A Cetin
Expert Systems with Applications 38 (3), 2421-2431, 2011
92011
Implementation of operating room scheduling with genetic algorithm and the importance of repair operator
T Timucin, S Birogul
2018 2nd International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative …, 2018
82018
A survey: Making “Smart Contracts” really smart
T TİMUÇİN, S BİROĞUL
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 32 (11), 1-19, 2021
72021
Effect the Number of Reservations on Implementation of Operating Room Scheduling with Genetic Algorithm
T Timuçin, S Birogul
Artificial Intelligence and Applied Mathematics in Engineering Problems …, 2020
72020
Veri füzyonuna genel bir bakış
S BİROĞUL, Y SÖNMEZ, U GÜVENÇ
Politeknik Dergisi 10 (3), 235-240, 2007
72007
GSM şebekelerinde frekans planlamasının veri füzyonu ile gerçekleştirilmesi
S Biroğul
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
62008
YAPAY SİNİR AĞLARI EĞİTİM SETİ
U Güvenç, S Biroğul, Y Sönmez
The Proceedings of 7th International Educational Technology Conference, 709-713, 2007
6*2007
Collaborative Smart Contracts (CoSC): example of real estate purchase and sale(s)
T Timucin, S Birogul
The Journal of Supercomputing 79 (1), 13442-13461, 2023
42023
A hybrid Harrison Hawk optimization based on differential evolution for the node localization problem in IoT networks
L Baidar, A Rahmoun, M Mihoubi, P Lorenz, S Birogul
International Journal of Communication Systems 36 (12), 1-19, 2022
42022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20