Halil İbrahim DOĞAN
Halil İbrahim DOĞAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nda Araştırma Görevlisi
ybu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
MUHAMMED ET-TÂHİR B. ÂŞÛR (1879-1973) VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ
Hİ DOĞAN
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
12015
MUHTELİF ÂLİMLERİN SÜNNET TAKSİMATI VE SÜNNETİN BAĞLAYICILIĞI–İBN ‘ÂŞÛR ÖRNEĞİ–
Hİ DOĞAN
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 19 (2), 673-702, 2019
2019
MİNHÂCU'L-FUKARA BAĞLAMINDA İSMAİL RÜSÛHİ ANKARAVÎ'NİN HADİSÇİLİĞİ
Hİ DOĞAN
Gönül Sultanları Şahsiyetleri ve Değerleri ile Ankara, 323-352, 2018
2018
İBN'ÂŞÛR'UN HZ. PEYGAMBER TASAVVURU.
Hİ DOĞAN
Electronic Turkish Studies 13 (25), 2018
2018
MUHTELİFU'L-HADİS İLMİ, USULÜ VE KURALLARI
Hİ DOĞAN
Journal of Analytic Divinity 2 (2), 116-148, 2018
2018
İBN CİNNÎ, NAHİVDE HADİSLE İSTİŞHÂDI KULLANDI MI? ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
MM ASUTAY, Hİ DOĞAN
International Congress on Social Sciences II (INCSOS 2018 Quds) 13 (15), 21-38, 2018
2018
Sayı Editöründen: Yeni Sayı 4 (1)
Hİ DOĞAN
Journal of Analytic Divinity 4 (1), 1-2, 0
İbn ‘Âşür'un Hayatı, Eserleri ve Hadis Yorumculuğu (en-Nazaru’l-fasîh ve Keşfu’l-muğattâ Örneği)
Hİ DOĞAN
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7 (2), 1254-1280, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–8