Follow
Muhammet Özcan
Muhammet Özcan
Assoc. Prof. / Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Terörizmin Finansal Piyasalar Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma
E Ağırman, M Özcan, Ö Yılmaz
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar 8 (2), 99-117, 2014
52*2014
Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma
M Serçemeli, E Kurnaz, M Özcan
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2015
422015
Ar-Ge Yatırımlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BIST Teknoloji ve Bilişim Firmaları Üzerine Bir Uygulama
M ÖZCAN, E AĞIRMAN, Ö YILMAZ
Maliye Dergisi, 139-158, 2014
172014
Enerji Fiyat Değişimleri İle Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama
A Dursun, M Özcan
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 177- 198, 2019
14*2019
COVİD 19 Pandemisinin Turizm ve Ulaştırma İşletmelerinin Finansal Performansına Etkisi
M Özcan
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 17 (Pandemi Özel Sayısı …, 2021
102021
Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarına Etki Eden Faktörler: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Üzerine Bir Araştırma/Factors …
R KARCIOĞLU, E AĞIRMAN, M ÖZCAN
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (4), 1535-1548, 2016
102016
Sosyal Medya Platformlarının Hisse Senedi Piyasalarına Etkisi: BIST30 Örneği
M Özcan
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 12 (1 …, 2021
62021
Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi
R KARCIOĞLU, M ÖZCAN, E AĞIRMAN
International Conference On Eurasian Economies 4004747, 301-306, 2017
52017
Shadow banking: An overview
E AĞIRMAN, M SERÇEMELİ, M ÖZCAN
Working Paper, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Erzurum …, 2013
32013
Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performans Göstergeleri: BIST Mali Sektörü Üzerine Bir Araştırma
M ÖZCAN
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (2), 389-406, 2021
22021
“Effect of Financial Development on Economic Growth in Turkey on The Road to Becoming a Regional Power
E AĞIRMAN, M ÖZCAN, Ö ESEN
Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, 17-20, 2012
12012
FİNANSAL RİSKLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ: BIST SINAİ ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
M Özcan
BANKACILIK VE FİNANS ÇALIŞMALARI, 58, 2021
2021
Enerji Piyasaları ve Enerji Fiyat Modellemesi
H Abar, M Özcan
2020
Finansal Gelişmeyi Etkileyen Değişkenler Türk Konseyi Üyesi Ülkeler Üzerine Bir Araştırma
M Özcan
Turkish Studies-Economics-Finance-Politics 15 (4), 2323-2335, 2020
2020
BİST TEKNOLOJİ FİRMALARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ
M Özcan
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (102), 55-65, 2020
2020
Enerji Fiyat Değişimleri Borsa Endeksleri İlişkisi
M ÖZCAN
Ekin Yayınevi, 2019
2019
Business and Economics Readings for ESL Students
T Stampfl, T Öndeş, E Ağırman, M Özcan
2017
Yabancı Portföy Yatırımlarının Borsa İstanbul'a Etkisi
M Özcan
Atatürk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü, 2013
2013
KAR PAYI DAĞITIM İLANININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB'DE BİR UYGULAMA
D YILDIRIM, H ABAR, M ÖZCAN
12. ULUSAL İŞLETMECİLİK KONGRESİ, 2013
2013
Sürdürülebilirlik Boyutuyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları
R KARCIOĞLU, M ÖZCAN
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20