Follow
Sabri Azgün
Sabri Azgün
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F.
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Bölgesel kalkınma ve inanç turizmi bağlamında Akdamar kilisesi Örneği
H Sevinç, S Azgün
International Journal of Social and Economic Sciences 2 (2), 17-21, 2012
402012
Twin deficit hypothesis: Evidence from the Turkish economy
S Azgün
Doğuş Üniversitesi Dergisi 13 (2), 189-196, 2012
372012
BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: TÜRKİYE’NİN ZAMANLARARASI BORÇLANMA KISITININ TESTİ (1980-2004)
S Azgün, M Taşdemir
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 35-45, 2010
252010
Dış borç sürdürülebilirliği: Zamanlararası bütçe kısıtı testleri
S Azgün
Anadolu Üniversitesi, 2005
222005
A structural VAR analysis of electrical energy consumption and real gross domestic product: Evidence from Turkey
S Azgun
International Journal of Economics and Finance 3 (5), 161-169, 2011
182011
Dış Ticaret ve Rekabet Gücü
S Azgün
Hiperlink, 2017
162017
Türkiye’de döviz kuru hareketlerinin iç fiyatlara (İthalat fiyatları, ÜFE ve TÜFE) Geçişi
S Azgün
Sosyoekonomi 20 (20), 2013
122013
Determinants of foreign trade deficits in the Turkish economy
S Azgun
the international journal of applied Economics and Finance 5 (2), 149-156, 2011
122011
Are imports a reason of growth? Evidence from Turkey
S Azgun, H Servinc
The Social Sciences 5 (2), 66-69, 2010
102010
Current accounts deficits sustainability: Implications of intertemporal foreign borrowing constraint for Pakistan
S Azgun, T Ozdemir
Trakia Journal of Sciences 6 (3), 3-9, 2008
92008
Dış borç sürdürülebilirliği ve Türkiye uygulaması
S Azgün
PQDT-Global, 2005
82005
Türkiye’de birincil enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: dinamik bir analiz
B Güner, S AZGÜN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 139-169, 2019
62019
BİLDİRİLER KİTABI
F BAKIRCI, A TAKIM, S AZGÜN, ŞM ERSUNGUR, AF AYDEMİR, ...
62017
Türkiye’nin Dış Ticaretinde Mal ve Ülke Yoğunlaşması. I
S Azgün, A Takım
International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress …, 2015
52015
Foreign trade sectors and economic growth
S Azgun, N Ozbey
Research Journal of Applied Sciences 5 (2), 2010
52010
Is Current Account Deficit ‘Too Large’: Some Further Evidence
S Azgun
Trakia Journal of Sciences 7 (3), 51-56, 2009
52009
Dinamik Stokastik Genenl Denge Modellerinin Test Edilmesi: Ekonometrik Tahmin ve Kalibrasyon
S Azgün
Mevzuat Dergisi 104, 2006
52006
Makroekonomik performans göstergelerinin yolsuzluğa etkisi
R EFEOĞLU, S AZGÜN, ÖS EMSEN
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 9 (3), 2116-2137, 2020
42020
Türkiye ve Orta Asya Türk Ülkeleri Arasında Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi ve Sektörel Rekabet Gücünün Belirlenmesi
S Azgün, ZÇ Yurttançıkmaz, M Gerni, S Sarı
International Conference on Eurasian Economies, 323-329, 2016
42016
Sürekli Gelir Hipotezinin Alternatif Bir Testi: Zamanlararasi Tüketim Dalgalanmalari, Ulusal Nakit Akimi ve Cari Islemler Açiklari/An Alternative Test of Permanent Income …
S Azgün
Ege Akademik Bakis 11 (4), 601, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20