Yaşar Serhat Yaşgül
Yaşar Serhat Yaşgül
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Does middle income trap exist?: Evidence from Emerging Economies: E7 Countries for 1969-2015
BY Tiftikçigil, G Burak
Revista Galega de Economia 27 (1), 145-158, 2018
102018
Causality between research output in the field of biotechnology and economic growth in Turkey
YS Yaşgül, B Güriş
Quality & Quantity 50 (4), 1715-1726, 2016
92016
Does the Fisher hypothesis hold for the G7 countries? Evidence from ADL threshold cointegration test
B Güriş, YS Yaşgül
Quality & Quantity 49 (6), 2549-2557, 2015
92015
An Empirical Investigation Of Purchasing Power Parity (PPP) For NORDIC Countries: Evidence From Linear And Nonlinear Unit Root Tests.
B GÜRİŞ, YS YAŞGÜL, M TIRAŞOĞLU
International Journal of Economic Perspectives 10 (1), 2016
82016
Fikri mülkiyet haklarının yükselişinde gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları stratejilerin küresel politik ekonomi yönünden analizi-ilaç sektörü örneği
YS Yaşgül
Marmara Üniversitesi, 2009
62009
Küreselleşme, Çokuluslu Şirketler Ve Şirket Birleşmeleri: Dünya Ilaç Endüstrisi Örneği
YS Yaşgül
Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar (Ed. Alkan Soyak), 2002
42002
E7 Ülkelerinde Satınalma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri ile Analizi
B Güriş, YS Yaşgül, M TIRAŞOĞLU
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2 (ICEFM 2017 Özel …, 2017
32017
Patent koruması ileri teknoloji içeren ürünlerin ithalatını arttırıyor mu? Türkiye örneği
YS Yaşgül
Doğuş Üniversitesi, 2015
32015
YENİ KALKINMACI DEVLET MODELİ BAĞLAMINDA ULUSAL İLAÇ POLİTİKASI: BREZİLYA DENEYİMİ
Y YAŞGÜL
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (2), 123-152, 2015
22015
Causal relationships between financial markets: the case of Turkey
A Benamraoui, E Caglayan, YS Yasgul
Middle Eastern Finance and Economics 6, 41-49, 2010
22010
Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent or Temporary?
YS Yaşgül, B Güriş, BY Tiftikçigil
Corporate Espionage, Geopolitics, and Diplomacy Issues in International …, 2017
12017
Türkiye’de İlaç İthalatını Belirleyen Etmenler, 1996-2011
YS Yaşgül
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2), 21-36, 2016
12016
Yeni Kalkınmacı Devlet ve Sosyal Politika: Etkin Bir Sağlık Politikası‖, Yavuz Alogan (Ed.), Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, 1
YS Yaşgül
Baskı içinde (123-147), Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2014
12014
TÜRKİYE’DE OTOMOTİV ÜRETİMİNİN DIŞ TİCARET AÇIĞINA ETKİLERİ: EŞİK DEĞERLİ HATA DÜZELTME MODELİ
B Güriş, YS Yaşgül
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (1), 167-176, 2012
12012
An Examination of Greenhouse Gas Convergence in OECD Countries
C Canel, S Güriş, R Öktem, B Güriş, B Öktem, YS Yaşgül, M Tıraşoğlu
Modern Economy 11 (01), 79, 2020
2020
Profile Analysis of Research Output in Biotechnology in Turkey
YS Yaşgül
Technology-Driven Innovation in Gulf Cooperation Council (GCC) Countries …, 2019
2019
The effect of teaching integers through the problem posing approach on students’ academic achievement and mathematics attitudes| Problem kurma yaklaşımı ile İşlenen tam sayılar …
M Sahal, AS Ozdemir
2018
Does middle income trap exist?: Evidence from emerging economies: E7 countries for 1969-2015
YS Yaşgül, B Güriş, B Yavuz Tiftikçigil
2018
Do OECD countries catchup to the USA in biotechnology?
YS YAŞGÜL, B GÜRİŞ, TB YAVUZ
ART, ECONOMICS AND POLITICS IN MODERN TURKEY, 2017-225, 2017
2017
Sustainability of Foreign Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey
BY Tiftikçigil, YS Yaşgül, B Güriş
Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, 94-109, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20