Azize Ummanel
Azize Ummanel
eul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul Öncesi Çocuklarda Akran Kabulünün Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Ummanel
Ankara Üniversitesi, 2007
182007
The career paths of primary school principals in Ireland
A Ummanel, G McNamara, M Stynes
Irish Educational Studies, 2016
92016
Türkiye Himaye-i Etfal Cemiyeti yayınlarından bir kartpostalın çocuk hakları bağlamında incelenmesi
A Ummanel
Elementary Education Online 16 (1), 2017
82017
Kum ve Oyun Alanları Üzerine Bir İnceleme
A Ummanel
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (3), 1539-1566, 2017
72017
Metaphorical Perceptions of Preschool, Elementary and Secondary School Children About Science and Mathematics
A Ummanel
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 13 (8 …, 2017
62017
Gelişim ve öğrenme
A Ummanel, A Dilek
Öğretim ilke ve yöntemleri içinde, 35-52, 2016
52016
The first studies in family guidance in early childhood: the books of Dr. Hafız Cemal
A Ummanel, FSŞ Kıralp, P Yiğit
Quality & Quantity, 1-15, 2017
32017
Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Olan “Çocuklara İlk Bilgiler” Adlı Kitabın Erken Çocukluk Eğitimi Açısından İncelenmesi
A UMMANEL
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 53-66, 2018
22018
A Comparative Analysis of Children’s, Mothers’ and Teachers’ Views About Play and Toys
A Ummanel
International Journal of Humanities and Education 3 (6), 222-241, 2017
22017
Schools principals’ career path: Ireland, Cyprus and Malta sample
A Ummanel
Dublin City University, 2012
22012
Erratum: Algan, EK; Ummanel, A. Toward Sustainable Schools: A Mixed Methods Approach to Investigating Distributed Leadership, Organizational Happiness, and Quality of Work Life …
EK Algan, A Ummanel
Sustainability 12 (2), 519, 2020
1*2020
Evaluation of Students' Perception of the Relationship between Academic Success and Families' Psychological Nature
Ş Erişmen, A Güneyli, A Ummanel, Ç Dimililer
The European Journal of Social & Behavioural Sciences 22 (2), 2684-2699, 2018
12018
What Cypriot Children Think about the Concept of Peace?.
A Ummanel
Online Submission 5 (8), 247-258, 2018
12018
The career paths of primary school principals in Cyprus and Malta: A comparative study
A Ummanel
The European Journal of Social & Behavioural Sciences 17 (3), 2197, 2016
12016
Perceptions and attitudes of preschool teacher candidates towards mathematics
S Özdemir, A Ummanel
International Journal of Innovative Research in Education 3 (1), 01-09, 2016
12016
Yaşam Becerileri
A Ummanel
AUZEF, 2020
2020
Sosyal Hizmetler Bünyesinde Kalan Çocuklar ve Eğitim Sorunları
A Ummanel
Risk Altındaki Çocuklar ve Eğitimleri, 203-228, 2019
2019
Prof. Dr. Tanju Gürkan'a armağan
MC Babadoğan, F Bıkmaz
Ankara: Ankara Üniversitesi, 2019
2019
ÇOCUK, OYUN VE OYUNCAKLAR ÜZERİNE YAZILMIŞ OSMANLICA KİTAPLARIN İNCELENMESİ
A Ummanel
4th Cyprus International Educational Research Congress (CICER'18), 2018
2018
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ BAZI KAVRAMLARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ.
A UMMANEL, T GÜRKAN
Electronic Turkish Studies 12 (17), 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20