Mehmet Canatar
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul vakıfları tahrîr defteri: 1009 (1600) târîhli
M Canatar
İstanbul Fetih Cemiyeti, 2004
412004
Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayi ve Boyahaneler Üzerine
M Canatar
Osmanlı Araştırmaları, 89-104, 1998
251998
Osmanlı Belgelerinde Ermeniler 1915-1920
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994
18*1994
Kethüda
M Canatar
TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) 25, 332-334, 2002
172002
Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi
M Canatar, B Yaşar
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 111-148, 1998
17*1998
Okçuluk Kitabı Telhîs-i Resâilât-ı Rumât
M Canatar, K Yavuz
Baskı, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2010
12*2010
Cenâbî Mustafa Efendi
M Canatar
TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) 7, 352-353, 1993
81993
Osmanlı Devleti'nde Kavaslar ve Kavas Teşkilatı
M Canatar
İlmi Araştırmalar, 67-88, 1997
71997
Yasa, Yasak, Yasakname Tabirleri (2012)
M Canatar
Adalet Kitabı (Editörler: H. İnalcık - B. Arı - S. Aslantaş), 21-38, 2012
6*2012
Müverrih Cenabi Mustafa Efendi ve Cenabi Tarihi
M Canatar
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993
6*1993
İstanbul’un Nahiye ve Mahalleleri (1453-1923), Antik Çağdan XXI
M Canatar
Feridun M. Emecen-Coşkun Yılmaz 2, 218-245, 2015
42015
1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler
M Canatar
Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, 283-310, 2013
42013
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil
R Günalan, M Canatar, M Akman
Bu çalışmaya metin içerisinde tekrar atıf yapıldığında ‘USKUDAR84, C 1, 569, 2010
4*2010
Şeriye Sicillerinde Köle Ticareti ve Kölelik Muamelatı Çerçevesinde Düzenlenen Belgeler
M Canatar
Arşiv Dünyası, 38-41, 2009
32009
Vekilharç
M Canatar
TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) 43, 10-11, 2013
2*2013
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 51 Numaralı Sicil
R Günalan, M Canatar, M Akman
2*2010
Kavas
M Canatar
TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) 25, 66-68, 2002
22002
Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak, Yatgak Tabirleri Üzerine
M Canatar
Türkler 2, 929-937, 2002
22002
XXIV. SAYI: Kara Murad Paşa'nın Bilinmeyen Vakfiyesi
M Canatar
Osmanlı Araştırmaları Dergisi Sayı: 24, Sayfa 87-97., 2004
1*2004
Kâhya ve Kethüdâ Terimleri Üzerine
M Canatar
Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi …, 2003
12003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20