Mehmet Canatar
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul vakıfları tahrîr defteri: 1009 (1600) târîhli
M Canatar
İstanbul Fetih Cemiyeti, 2004
352004
Osmanlılarda Bitkisel Boya Sanayi ve Boyahaneler Üzerine
M Canatar
Osmanlı Araştırmaları, 89-104, 1998
251998
Osmanlı Belgelerinde Ermeniler 1915-1920
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 1994
17*1994
Okçuluk Kitabı Telhîs-i Resâilât-ı Rumât
M Canatar, K Yavuz
Baskı, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 2010
11*2010
Kethüda
M Canatar
TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) 25, 332-334, 2002
112002
Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi
M Canatar, B Yaşar
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, 111-148, 1998
81998
Cenâbî Mustafa Efendi
M Canatar
TDV İslam Ansiklopedisi (DİA) 7, 352-353, 1993
71993
Yasa, Yasak, Yasakname Tabirleri (2012)
M Canatar
Adalet Kitabı (Editörler: H. İnalcık - B. Arı - S. Aslantaş), 21-38, 2012
6*2012
Müverrih Cenabi Mustafa Efendi ve Cenabi Tarihi
M Canatar
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1993
6*1993
Osmanlı Devleti'nde Kavaslar ve Kavas Teşkilatı
M Canatar
İlmi Araştırmalar, 67-88, 1997
51997
1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler
M Canatar
Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu, 283-310, 2013
42013
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 84 Numaralı Sicil
R Günalan, M Canatar, M Akman
Bu çalışmaya metin içerisinde tekrar atıf yapıldığında ‘USKUDAR84, C 1, 569, 2010
4*2010
Şura-yı Devlet Teşkilatı ve Tarihi Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler
M Canatar
İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, Tarih İncelemeleri, 107-139, 1997
31997
Cenabi Tarihi’nde Dânişmendliler ve Bazı Mülâhazalar
M CANATAR
Melik Ahmed Dânişmend Gazi ve Dânişmendnâme Sempozyumu Tebliğleri, 10-11 …, 1995
31995
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 51 Numaralı Sicil
R Günalan, M Canatar, M Akman
22010
Şeriye Sicillerinde Köle Ticareti ve Kölelik Muamelatı Çerçevesinde Düzenlenen Belgeler
M Canatar
Arşiv Dünyası, 38-41, 2009
22009
Kâhya ve Kethüdâ Terimleri Üzerine
M Canatar
Osmanlı Öncesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi …, 2003
22003
Türk Kültür Tarihi Çerçevesinde Yasa, Yasak, Yatgak Tabirleri Üzerine
M Canatar
Türkler 2, 929-937, 2002
22002
Halk Kütüphanelerinde Bebek Kullanıcılara Yönelik Hizmetler
A Güneş, M Canatar
Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, 55-80, 2020
2020
Şam Umumi Kütüphanesi'ne Dair Bir Değerlendirme
M Canatar
Tarihin Peşinde Bir Ömür, Abdülkadir Özcan'a Armağan, (Haz. H.Alan, Ö …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20