Follow
Kemal Muhammet ERTEN
Kemal Muhammet ERTEN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde doktor öğretim üyesi
Verified email at isparta.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Köpük bitüm ile yerinde ve soğuk geri kazanılmış bitümlü sıcak karışımların karayolunda kullanılabilirliği ve performansının araştırılması
KM Erten
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2020
42020
The effect of big data analysis for sustainable transportation
S Terzi, KM Erten
Journal of Innovative Transportation 1 (1), 1102, 2020
32020
Effect of bitumen grade, bitumen percentage and mineral binders on mixture properties in foam bitumen-stabilized RAP materials
KM ERTEN, S TERZİ, H AKBULUT
Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology 2 (1), 1-11, 2020
32020
ANFIS ve Bulanık Mantık Yöntemlerinin Köpük Bitümün Genleşme Oranı ve Yarılanma Süresi Parametreleri Tahmininde Kullanılabilirliğinin Araştırılması
KM ERTEN, S TERZİ, H AKBULUT, E ERİŞKİN
Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 8 (4), 2388-2399, 2020
22020
Effect of active filler ratio on indirect tensile strenght of foam bituminous mixtures
KM Erten, S Terzi, H Akbulut
International Scientific and Vocational Studies Journal 4 (1), 60-67, 2020
22020
Effects of Additives on Concrete-Rebar Adherence
KT Yücel, KM Erten
International Scientific and Vocational Studies Journal 7 (1), 47-54, 2023
2023
Bitkisel Atık Yağların Bitüm Katkı Malzemesi Olarak Kullanılabilirliği
KM ERTEN
International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences 1, 544-548, 2023
2023
Investigation of the Usability of Recycled Asphalt Pavements as Concrete Aggregate
KM ERTEN
Yalvaç Akademi Dergisi 8 (1), 75-80, 2023
2023
Investigation of Cold Recycling of Bituminous Surface Treatment with Foam Bitumen
KM ERTEN, S TERZİ, H AKBULUT
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 22 (6 …, 2022
2022
Investigation of the Usability of Foamed Bituminous Mixtures as Bituminous Base Course
KM ERTEN, S TERZİ, H AKBULUT
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26 (3), 407-412, 2022
2022
Farklı Bitüm Gençleştirici Ürünlerin Bitüm Penetrasyon Değeri Üzerine Etkilerinin Kıyaslanması
KM ERTEN
International Journal of Applied Sciences and Computational Engineering 2 (1 …, 2022
2022
Technical Investigation of the Usability for Foamed Bitumen Stabilized Materials in Asphalt Pavements
KM ERTEN, S TERZİ
Journal of Engineering Research, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12