Follow
Davut Armağan
Davut Armağan
Verified email at medipol.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İsviçre Medeni Kanunu’nda evlat edinmeye ilişkin hükümlerde yapılan değişiklikler
H Demirbaş, D Armağan
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 (2), 45-82, 2019
22019
Türk Borçlar Hukukunda İkale Sözleşmesi
D Armağan
12023
Sözleşmesel Çerçevede Meydana Gelen Müteselsil Borçlulukta Borçlu Temerrüdü
D Armağan
İstanbul Hukuk Mecmuası 77 (2), 617-667, 2019
12019
Debtor's default in joint indebtedness which occurs within a contractual framework
D Armağan
İstanbul Hukuk Mecmuası, 2019
2019
Amendments of the Provisions regarding Adoption in Swiss Civil Code
H Demirbas, D Armagan
Istanbul Medipol Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 6, 45, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–5